fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Kinestetyczny – czyli jaki? Znaczenie słowa i przykłady użycia

Termin kinestetyczny odnosi się do jednej z modalności poznawczych, która jest często wspominana w kontekście edukacyjnym, psychologicznym oraz w dziedzinie zdrowia fizycznego. Jego zrozumienie jest istotne dla głębszego uświadomienia sobie różnorodnych metod, jakimi ludzie przyswajają wiedzę i doświadczają otaczającej ich rzeczywistości.

Kinestetyczny, czyli jaki co to znaczy jest przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Kinestetyczny, czyli jaki? Znaczenie wyrazu

Kinestetyczny, w najprostszym znaczeniu, odnosi się do ruchu i fizycznej aktywności. W kontekście uczenia się termin ten jest używany do opisania osób, które najlepiej przyswajają wiedzę i umiejętności poprzez działanie, ruch i bezpośrednie doświadczanie. To przeciwieństwo stylu wizualnego lub słuchowego uczenia się. Kinestetyczny styl uczenia się podkreśla znaczenie doświadczenia, eksperymentowania i uczestnictwa w aktywnościach praktycznych jako metod zdobywania wiedzy.


Kinestetyczny – przykłady użycia

  • Anna jest uczennicą o stylu kinestetycznym – najlepiej przyswaja wiedzę przez działanie.
  • Zajęcia z jogi pomagają rozwijać wrażliwość kinestetyczną, co przekłada się na lepszą koordynację ruchową.
  • Instruktorzy często stosują metody kinestetyczne, aby ułatwić naukę nowych umiejętności sportowych.

Kinestetyczny – połączenia wyrazowe (przykłady)

Słowo kinestetyczny występuje w różnych połączeniach wyrazowych, takich jak „umiejętności kinestetyczne”, „wrażliwość kinestetyczna” czy „nauka kinestetyczna”. Te połączenia podkreślają różnorodność zastosowań terminu w edukacji, sporcie i terapii.

Kinestetyczny – zastosowania terminu

Termin kinestetyczny ma szerokie zastosowanie. Może odnosić się do wrażliwości kinestetycznej, co oznacza zdolność do rozpoznawania i kontrolowania ruchów własnego ciała, a także edukacji kinestetycznej, czyli metod nauczania akcentujących ruch i aktywność fizyczną. W fizjoterapii i sporcie termin ten jest używany do opisu ćwiczeń i treningów, które koncentrują się na świadomości ruchu i kontroli mięśniowej.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu kinestetyczny w prasie

Nauczyciel słuchowiec (audytywny) – mówi rytmicznie, – lubi dyskusje i omawianie, – często informacje przekazuje czytając, – parafrazuje wypowiedzi uczniów, – ocenia płynność wypowiedzi, – często zbacza z tematu. Nauczyciel czuciowiec (kinestetyczny): – mówi powoli, – preferuje modele, prace praktyczne, – przekazując informacje lubi projekty, dużo ruchu, – ważna dla niego jest idea, – ocenia działania i aktywność, – chętnie prace na zajęciach dzieli na zespoły.

Irena Lewicka, ks. Kazimierz Olejniczak, Praca z uczniem zdolnym, „Wychowawca“, 2006

Odkryj różnorodność języka polskiego z naszymi online zasobami. Zacznij od korektora do weryfikacji poprawności pisowni. Zajrzyj również do naszych artykułów rozwiewających językowe wątpliwości, takie jak na pewno czy napewno, naprawdę czy na prawdę oraz po prostu czy poprostu. Jeśli interesują Cię przypadki gramatyczne w języku polskim, nasz przewodnik jest dla Ciebie idealny. Zapraszamy do zgłębiania wiedzy!

Napisane przez
X