Gwara poznańska. Pyry, tytka, drynda, sznytka

Gwara poznańska to w dużej mierze zapożyczenia z języka niemieckiego. Pyry, tytka, drynda, sznytka…