fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...
Strona GłównaPolityka prywatności

Polityka prywatności

Szanowny Internauto,

Jeśli trafiłeś na tę stronę, na pewno cenisz swoją prywatność i chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane w sposób należyty. Oczywiście to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy poniższy dokument, w którym znajdą się wszystkie niezbędne zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://polszczyzna.pl.

Administratorem strony jest Krzysztof Kacprzykowski, ul. Warszawska 6, 09-320 Bieżuń, NIP: 5110271783.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem niniejszego formularza kontaktowego: https://polszczyzna.pl/kontakt/

 

Dane osobowe

 

Administratorem strony Polszczyzna.pl oraz Twoich danych osobowych jest Krzysztof Kacprzykowski, prowadzący działalność gospodarczą o nazwie „2K Krzysztof Kacprzykowski”, ul. Warszawska 6, 09-320 Bieżuń, NIP: 511-027-17-83.

Kontakt z administratorem strony Polszczyzna.pl jest możliwy pod adresem e-mail: krzysztof[at]polszczyzna.pl

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

 

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

 

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w stosunku do wszystkich czynności przetwarzanie Twoich danych osobowych. W ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych postaraliśmy się wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podstawowym uprawnieniem, które przysługuje Ci zawsze, jest możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że w sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Dokładamy jednak wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób należyty. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zawsze masz możliwość skontaktowania się z nami w celu zażądania udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Prosimy o przesłanie wiadomości na adres krzysztof[at]polszczyzna.pl. Wskazany adres e-mail możesz również wykorzystać w przypadku innych, dowolnych, pytań.

Wybrane podstrony strony Polszczyzna.pl zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań, zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza Użytkownik może przesłać do Polszczyzna.pl następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz domenę, której dotyczy zapytanie.

 

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy poufność wszystkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych.

H88 S.A. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do biuletynu.

Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google oraz dostawca systemu MailChimp przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 

Dane osobowe: cele i czynności przetwarzania

 

Biuletyn. Jeżeli wyrazisz chęć zapisania się do biuletynu, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do biuletynu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisanie Cię do biuletynu.

Dane przekazane podczas zapisu do biuletynu wykorzystywane są w celu przesyłania Ci biuletynu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do biuletynu.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania biuletynu, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie biuletynowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania biuletynu. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

 

Pliki cookies

 

Wykorzystujemy technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

 

Wykorzystujemy pliki cookies do:

 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Polszczyzna.pl (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Polszczyzna.pl; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 • personalizowania wyglądu Polszczyzna.pl przez wyświetlanie artykułów, które algorytm strony wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o artykuły jakie czytałeś (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 

Cookies podmiotów trzecich. Strona Polszczyzna.pl wykorzystuje dodatkowe funkcje zapewniane przed podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

 

Google Analytics (cookies). Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania nam źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 

Real Cookie Banner – do zarządzania plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami (piksele śledzące, web beacons itp.) oraz powiązanymi zgodami używamy narzędzia do wyrażania zgody „Real Cookie Banner”. Szczegóły na temat tego, jak działa „Real Cookie Banner” można znaleźć na https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym kontekście jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zarządzanie plikami cookie i podobnymi wykorzystywanymi technologiami oraz związanymi z nimi zgodami.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane umownie ani konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych. Jeśli nie podadzą Państwo danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Państwa zgodami.

 

Google AdWords (cookies). Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia nam oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 

Facebook (Pixel). Używamy narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i dostarczanych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie spersonalizowane reklamy na Facebooku.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszej stronie, dodaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, ale przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

 

Cookies pochodzące z serwerów partnerów. Korzystamy ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach naszych partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej nam lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Bardzo starannie dobieramy swoich partnerów biznesowych, jednak nie odpowiadamy za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Wykorzystujemy skrypty następujących partnerów:
1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ) – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA) – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
3. Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco (CA, USA) – https://twitter.com/en/privacy

.