Na razie czy narazie – jak to poprawnie zapisać? - Polszczyzna.pl

Na razie czy narazie – jak to poprawnie zapisać?

Poprawna jest tylko pisownia rozłączna – na razie. Dlaczego rozłączna?

Bo w ten sposób zapisujemy w języku polskim wyrażenia przyimkowe, np. na pewno, w sklepie, u mnie.

Tego zwrotu używamy, gdy mówimy, że coś będzie się działo, dopóki się nie zmieni, np. Na razie o tym nie myślę, bo mam inne rzeczy na głowie, lub gdy chcemy się pożegnać, np. To na razie, do zobaczenia jutro!.

🗡️ Język polski vs angielski?
Sprawdź wynik tej jatki! ↩️☑️

Pomocą w zapamiętaniu może być synonimiczny zwrot na ten moment, w którym nie ma wątpliwości co do rozdzielnej pisowni poszczególnych członów.

Napisane przez