fbpx

Na codzień, nacodzień, na co dzień? Rozwiązujemy problem językowy

Chociaż możemy spotkać się z kilkoma sposobami zapisu, poprawna wersja jest tylko jedna: na co dzień.

Nacodzień, na codzień, na co dzień? Rozwiązujemy problem językowy - Polszczyzna.pl

Zasada konwencjonalna

Za wyborem takiego sposobu zapisu stoi tak zwana zasada konwencjonalna. Oznacza to, że dane rozstrzygnięcie ortograficzne nie ma oparcia w wymowie, budowie morfologicznej wyrazu ani w etymologii. Po prostu kiedyś przyjęto taką konwencję i musimy się jej trzymać, aby nie popełnić błędu :). Dotyczy to nie tylko omawianego na co dzień, lecz także na przykład łącznej pisowni nie z rzeczownikami i przymiotnikami, ale rozdzielnej z czasownikami. Ta zasada odpowiada również za przyjęty sposób zapisu skrótów i skrótowców.

Jak to zapamiętać?

Warto rozbić wyrażenie na co dzień na mniejsze części. W języku polskim nie występuje rzeczownik codzień, ale zaimek co i wyraz dzień. Tutaj nie powinniśmy mieć więc wątpliwości, że poprawna jest tylko rozdzielna pisownia – tak jak w wyrażeniach co tydzień, co miesiąc, co minutę itd. Dodanie do tego przyimka na nic nie zmienia – to nadal są samodzielne wyrazy i należy je zapisywać rozdzielnie!

Dlaczego sprawia nam to trudność?

Nie mamy problemu z rozdzielnym zapisem wyrażeń typu co sekunda, ale (na) co dzień jest kłopotliwe – dlaczego? Prawdopodobnie wynika to z tego, że zbliżone znaczeniowo codziennie zapisujemy łącznie. W razie wątpliwości warto jednak przywołać analogiczne przykłady, które zamieściliśmy wyżej, aby wszystko stało się jasne.

Artykuł Nacodzień, na codzień, na co dzień? Rozwiązujemy problem językowy został przygotowany przez zespół redakcyjny specjalizujący się w poradach językowych. Wszystkie zagadnienia językowe są weryfikowane na podstawie oficjalnych i aktualnych słowników języka polskiego. Informacje zawsze są sprawdzone oraz rzetelne. W tym tekście wyjaśniamy, dlaczego forma na co dzień jest poprawna, a formy nacodzień oraz na codzień – nie.

💡  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez

Absolwentka specjalizacji redaktorskiej na Wydziale Polonistyki. Studia wybrała dla literatury, skończyła – ze względu na językoznawstwo.

X