Nacodzień, na codzień, na co dzień – który zapis wybrać? - Polszczyzna.pl

Nacodzień, na codzień, na co dzień – który zapis wybrać?

Poprawna wersja jest tylko jedna: na co dzień.

Warto rozbić to wyrażenie na mniejsze części. W języku polskim nie występuje rzeczownik codzień, ale zaimek co i wyraz dzień. Tutaj nie powinniśmy mieć wątpliwości, że poprawna jest tylko rozdzielna pisownia – tak jak w wyrażeniach co tydzień, co miesiąc itd.

🗡️ Język polski vs angielski?
Sprawdź wynik tej jatki! ↩️☑️

Dodanie do tego przyimka na nic nie zmienia – to nadal są samodzielne wyrazy i należy je zapisywać rozdzielnie!

Napisane przez