Poradnia - Wyjaśniamy zawiłości języka polskiego
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Nienajlepszy czy nie najlepszy? Stopniowanie przymiotników to dla wielu trudny temat, ale w tym przypadku

Superokazja czy super okazja? Problem z zapisem tego słowa ma wielu Polaków, a sprawa jest

Ponad to czy ponadto? Jest to bardzo proste zagadnienie, dlatego odpowiedź też będzie krótka i

Zagranicą czy za granicą? Którą formę wybrać? Odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ poprawną formą jest…

Wszystkie formy odmiany polskiej jednostki monetarnej są poprawne, ale odnoszą się do różnych kontekstów

Nazwy miejscowe rodzaju nijakiego, które są zakończone na „-e” i odmieniają się jak przymiotniki zachowują

Masz problem z zapamiętaniem poprawnej pisowni tego wyrażenia przyimkowego? Przeczytaj tekst, a dowiesz się, że

W cudzysłowie czy w cudzysłowiu – oto jest pytanie! Odpowiedź jest bardzo prosta. Poprawną formą