Poradnia - Wyjaśniamy zawiłości języka polskiego
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

To czy te? Wyjaśniamy, jak należy używać zaimków to i te oraz podajemy przykłady. Zaimek

Jeśli dany wyraz rozpoczyna się od spółgłoski s, z, ś, ź, ż, rz, sz, a

Nadczo, nad czczo czy na czczo – to kłopotliwe wyrażenie można zapisać tylko w jeden

Nienajlepszy czy nie najlepszy? Stopniowanie przymiotników to dla wielu trudny temat, ale w tym przypadku

Superokazja czy super okazja? Problem z zapisem tego słowa ma wielu Polaków, a sprawa jest

Ponad to czy ponadto? Jest to bardzo proste zagadnienie, dlatego odpowiedź też będzie krótka i

Zagranicą czy za granicą? Którą formę wybrać? Odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ poprawną formą jest…

Wszystkie formy odmiany polskiej jednostki monetarnej są poprawne, ale odnoszą się do różnych kontekstów