Po prostu czy poprostu? Jak to zapisać?

Tylko jedna odpowiedź jest możliwa: po prostu!

Po prostu to wyrażenie przyimkowe i zgodnie z zasadami języka polskiego powinno być zapisywane rozdzielnie.

🗡️ Język polski vs angielski?
Sprawdź wynik tej jatki! ↩️☑️

Aby nie mieć wątpliwości, warto przywołać sobie podobne przykłady: po ciemku, po polsku, po cichu itd.

Napisane przez