Odemnie czy ode mnie? Jak zapiszesz to wyrażenie? - Polszczyzna.pl

Odemnie czy ode mnie? Jak zapiszesz to wyrażenie?

Poprawna jest tylko pisownia rozłączna: ode mnie.

W języku polskim wyrażenia przyimkowe zapisujemy rozdzielnie, np. pod łóżkiem, za mną, w szkole ­­– i ode mnie nie jest wyjątkiem! Trudność może wywoływać niespotykana forma przyimka ode, jednak nie wpływa to na sposób zapisu.

Czy istnieją akcesoria na ból istnienia? 🤔
Sprawdź w naszym sklepie ↩️☑️
Sklep Nadwyraz.com

Nie możesz zapamiętać, jak poprawnie zapisać to wyrażenie? Pomyśl o analogicznych przykładach, które nie budzą wątpliwości: od Ani, od niego itp.

Napisane przez