Odemnie czy ode mnie? Jak piszemy to wyrażenie?

Na wstępie musimy podkreślić, że poprawna jest tylko pisownia rozłączna: ode mnie. Skąd się wzięła i dlaczego sprawia nam tyle kłopotów? Odpowiedź i kilka ciekawostek historycznojęzykowych w dalszej części tekstu. Zapraszamy do lektury!

Odemnie czy ode mnie? Jak zapiszesz to wyrażenie? - Polszczyzna.pl

Odemnie czy ode mnie? Czym jest ode mnie?

Ode mnie to wyrażenie przyimkowe (czyli połączenie przyimka z inną częścią mowy), które jest zbudowane z przyimka ode i zaimka mnie. Tego typu konstrukcje w języku polskim zasadniczo zapisujemy rozdzielnie, np. za kanapą, na wakacjach, pod blokiem, w torbie, obok cukierni. Dlaczego zasadniczo? Ponieważ od tej reguły istnieją wyjątki, np. łączna pisownia naprawdę.

Historia ode

W wyrażeniu ode mnie kłopotliwy jest wyraz ode. Na pierwszy rzut oka trudno określić, co to za słowo, i przez to nie wiemy, jak je zapisać. Kiedy poznamy odpowiedź, wszystko stanie się jednak jasne. Ode to staropolska forma przyimka od, a jej historia związana jest z rozwojem jerów. Jery to krótkie samogłoski obecne w staropolszczyźnie, które nie przetrwały do naszych czasów. Mimo że nie mamy już z nimi do czynienia, wywarły duży wpływ na polską fleksję – nie tylko na omawianą oboczność od/ode, ale również bez/beze, w/we, nad/nade itd. Współcześnie ode zachowało się tylko w wyrażeniu ode mnie, w pozostałych przypadkach użyjemy formy od.

Sklep Nadwyraz.com

Odemnie czy ode mnie? Jak to zapamiętać?

Najprostszym sposobem jest znalezienie analogicznego przykładu, który nie sprawia nam kłopotów. W tym przypadku to bardzo łatwe! Inne wyrażenie zbudowane z przyimka od i dowolnego zaimka nie budzą wątpliwości, np. od niej, od ciebie.

Artykuł Odemnie czy ode mnie? Jak zapiszesz to wyrażenie? został przygotowany przez zespół redakcyjny specjalizujący się w poradach językowych. Wszystkie zagadnienia językowe są weryfikowane na podstawie oficjalnych i aktualnych słowników języka polskiego. Informacje zawsze są sprawdzone oraz rzetelne. W tym tekście wyjaśniamy, dlaczego wyrażenie ode mnie jest poprawną formą, a odemnie – nie.

?  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez

Absolwentka specjalizacji redaktorskiej na Wydziale Polonistyki. Studia wybrała dla literatury, skończyła – ze względu na językoznawstwo.

X