fbpx

Z powrotem czy spowrotem? Jak poprawnie zapisać to wyrażenie?

Mimo że na forach, w facebookowych postach oraz uczniowskich zeszytach można znaleźć kilka sposobów zapisu tego wyrażenia, poprawny jest tylko jeden: z powrotem.

Z powrotem czy spowrotem? Jak poprawnie zapisać to wyrażenie? - Polszczyzna.pl

Zacznijmy od początku

Z powrotem to wyrażenie przyimkowe zbudowane z przyimka z oraz odmienionego rzeczownika powrót. W języku polskim tego typu konstrukcje zapisujemy rozdzielnie, np. od mamy, pod przykrywką, za drogą. Warto zwrócić uwagę na to, że z powrotem ma dwa znaczenia słownikowe:

  1. ‘w kierunku powrotnym’, np. Zapomniałam kluczy, więc biegnę z powrotem do domu i zaraz będę w biurze.
  2. ‘na nowo’, np. Upięcie jej się nie spodobało, więc rozpuściła włosy i z powrotem je związała.

Dlaczego mamy z tym taki kłopot?

Problemy z zapamiętaniem poprawnej – rozłącznej – pisowni wynikają prawdopodobnie z tego, że w języku polskim mamy kilka wyrazów, które mogą wprowadzać zamieszanie. Podobnie wyglądające zaimki odnoszące się do miejsca, typu znad oraz stąd, stamtąd, zapisywane są łącznie (w staropolszczyźnie: ztąd; ztamtąd; głoska z uległa ubezdźwięcznieniu; dziś takie zapisy są oczywiście błędne). Z powrotem to jednak wyrażenie przyimkowe, a nie zaimek, więc jedyny poprawny zapis jest rozdzielny.

Uwaga na pleonazmy!

Przy omawianiu wyrażenia z powrotem nie można nie powiedzieć kilku słów o pleonazmach. Pleonazmy (zwane potocznie masłem maślanym) to wyrażenia składające się z wyrazów, które oznaczają to samo lub prawie to samo. Klasyfikowane są jako błędy, ponieważ zawierają w sobie powtórzenie treści, a taki nadmiar jest niewskazany ze względów stylistycznych.

Do najpopularniejszych pleonazmów można zaliczyć np. okres czasu (wyrazy okres i czas oznaczają w tym kontekście to samo), cofać się do tyłu (jeśli się cofamy, to zawsze w tył), zabić na śmierć (czasownik zabić ma w sobie informację o tym, że ktoś umarł; na śmierć można np. pobić) oraz oczywiście wracać z powrotem. Jak już wspomnieliśmy, z powrotem oznacza ruch w kierunku powrotnym, czasownik wracać – również. Z powrotem możemy iść, biec, jechać itd., ale nie wracać!

Jeśli jesteście zainteresowani innymi przykładami pleonazmów, zapraszamy do zapoznania się z Raportem 100 najczęściej popełnianych błędów językowych w Internecie: 100 najczęściej popełnianych błędów w Internecie w 2018 roku.

Artykuł Z powrotem czy spowrotem? Jak poprawnie zapisać to wyrażenie? został przygotowany przez zespół redakcyjny specjalizujący się w poradach językowych. Wszystkie zagadnienia językowe są weryfikowane na podstawie oficjalnych i aktualnych słowników języka polskiego. Informacje zawsze są sprawdzone oraz rzetelne. W tym tekście wyjaśniamy, dlaczego wyrażenie z powrotem jest poprawną formą, a spowrotem – nie.

💡  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez

Absolwentka specjalizacji redaktorskiej na Wydziale Polonistyki. Studia wybrała dla literatury, skończyła – ze względu na językoznawstwo.

X