fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Unifikacja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady

Co to jest unifikacja? To słowo występuje w różnych gałęziach wiedzy, a więc ma wiele znaczeń. Poniższy tekst przedstawi je Wam, podając definicje oraz synonimy tychże znaczeń unifikacji.

Unifikacja - co to jest? Co to znaczy? Definicja, przykłady. Słownik Polszczyzna.pl

Unifikacja – co to jest? Znaczenie słowa

1 Unifikacją nazywamy sprowadzenie czegoś do jednej postaci lub do jednej normy, czyli mówiąc inaczej, jest to ujednolicenie.

2 Unifikację można określić też jako połączenie różnych elementów w jedną całość.

3 Unifikacją określa się działalność normalizacyjną, która polega na zastąpieniu dużej liczby produkowanych wyrobów lub metod ich produkcji mniejszą liczbą innych wyrobów/metod, identycznych pod względem funkcjonalnym. Ma to na celu usprawnienie produkcji, ale jednocześnie prowadzi to też do obniżenia kosztów produkcji.

4 W logice pod pojęciem unifikacji rozumie się proces, który jest próbą rozwiązania tzw. problemu spełnialności. Celem tego jest znalezienie warunku zastępczego, który pokazuje, że dwa warunki, które choć pozornie się różnią, w rzeczywistości są albo identyczne, albo po prostu równe. Ten rodzaj unifikacji stosuje się w językach programowania.

5 Unifikacja to stosowanie w różnych częściach maszyny tych samych elementów lub ich zespołów, czego skutkiem jest zmniejszenie ich różnorodności.

6 W fizyce unifikacja występuje w dwóch znaczeniach:

 • unifikacja opisu – jest to opis pewnych zjawisk, w wyniku którego zjawiska wcześniej postrzegane jako niezależne zostają opisane w spójny sposób jako aspekty tego samego szerzej rozumianego zjawiska;
 • unifikacja oddziaływań – koncepcja dotycząca oddziaływań fundamentalnych, w której głównym założeniem jest to, że różne z pozoru oddziaływania są przejawem bardziej podstawowych oddziaływań, opisywanych w ramach jednej teorii.

Unifikacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest unifikacja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

W pierwszym znaczeniu

 • ujednolicenie,
 • ujednostajnienie,
 • unormowanie,
 • normalizacja,
 • standaryzacja,
 • typizacja,
 • harmonizacja,
 • uniformizacja.

W drugim znaczeniu

 • zjednoczenie,
 • scalenie,
 • integracja,
 • reintegracja,
 • konsolidacja,
 • fuzja,
 • połączenie,
 • powiązanie.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia słowa unifikacja

Nie ma zbyt dużej liczby badań wskazujących trendy zmian w drzewostanach na większej powierzchni, choć na szczęście ostatnio się pojawiły. Ale nie ma wątpliwości, że unifikacja składu gatunkowego i struktury zbiorowisk leśnych jest jednym z głównych procesów występujących obecnie na obszarze znajdującym się pod ścisłą ochroną.

Wojciech Sobociński, Niechciana koncepcja, „Las Polski”

Ponieważ unifikacja walutowa była koniecznością państwową, musiałem ustalić prawnie relację marek niemieckich do polskich oraz rubli do marek polskich. Ustalenie tych relacyj inne, niż te, które miały miejsce, było to niemożliwe.

Władysław Grabski, Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925)

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.