fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Eksterminacja – co to jest? Definicja, synonimy, słownik

Eksterminacja to bardzo poważna sprawa. Wyraz ten odnosi się do wyjątkowo podłego postępowania ludzi. Z całą pewnością słyszeliście takie słowo jak holocaust. Między innymi do tego tragicznego wydarzenia w historii świata odnosi się pojęcie eksterminacji. W niniejszym artykule znajdziecie terminologię związaną z eksterminacją oraz dowiecie się, jakie są synonimy tego słowa.

Eksterminacja – pochodzenie wyrazu, czyli o etymologii

Słowo eksterminacja pochodzi z łaciny – od słowa exterminātio, co oznacza 'zniszczenie'.

Eksterminacja – co to jest? Definicja słowa

Eksterminacją nazywa się masowy, zorganizowany mord, którego celem jest wyniszczenie określonej grupy narodowej, etnicznej lub religijnej. Do eksterminacji dochodzi z powodów politycznych lub religijnych. Równorzędnie używa się także terminu ludobójstwo. Eksterminację przeprowadza się przez wymordowanie członków danej grupy społecznej lub stosowanie wszelkich możliwych środków powodujących wstrzymanie urodzeń w prześladowanej grupie.


Eksterminacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest eksterminacja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Wyniszczenie,
 • ludobójstwo,
 • rzeź,
 • zagłada,
 • holocaust,
 • masowe mordy,
 • czystki etniczne.

Eksterminacja – wyrazy pokrewne

 • Eksterminacyjny,
 • eksterminator,
 • eksterminować.

Eksterminacja – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Bezpośrednia, całkowita, masowa, planowa eksterminacja,
 • eksterminacja Indian, Żydów, Polaków…; ludności, narodu,
 • prześladowanie i eksterminacja,
 • ofiary, plan eksterminacji,
 • dokonanie eksterminacji,
 • poddawać kogoś eksterminacji.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Motyw cierpienia w literaturze

Przykłady eksterminacji (ludobójstwa)

 • rzeź Ormian (ludobójstwo popełnione na ludności ormiańskiej przez Turcję w czasach Imperium Osmańskiego),
 • Holocaust (ludobójstwo dokonane na europejskich Żydach przez III Rzeszę Niemiecką podczas II wojny światowej). Sami Żydzi raczej nie używają terminu holocaust, ponieważ początkowo oznaczał on ofiarę całopalną, najważniejszą ofiarę składaną Bogu w czasach biblijnych (greckie holókaustos znaczy spalony w całości). Zamiast tego stosują określenie Szoa (z hebrajskiego שואה – całkowita zagłada),
 • Porajmos (eksterminacja ludności pochodzenia romskiego przez III Rzeszę),
 • niemieckie obozy koncentracyjne,
 • rzeż wołyńska (ludobójstwo popełnione na mniejszości polskiej przez Ukraińców),
 • zbrodnie ZSRR (zbrodnia katyńska, głód na Ukrainie),
 • ludobójstwo w Rwandzie (ludobójstwo dokonane przez plemię Hutu na plemieniu Tutsi).
Księgarnia Polszczyzna.pl

Przykłady użycia wyrazu eksterminacja

Karski złożył Mikołajczykowi i Raczyńskiemu szczegółowe sprawozdanie o tragedii Żydów (…) wystosował notę do rządów Belgii, Czechosłowacji, Grecji, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Związku Radzieckiego, Jugosławii i Komitetu Wolnej Francji gen. de Gaulle’a. Nota zawierała opis zbrodni niemieckich wobec Żydów, ujawniała hitlerowskie zamierzenia ich całkowitej eksterminacji, a kończyła się apelem, by rządy państw sprzymierzonych przyłączyły się do polskiego potępienia zbrodni i zastosowały środki powstrzymujące Niemcy przed kontynuacją eksterminacji.

Eugeniusz Duraczyński, Rząd polski na uchodźstwie1939-1345: organizacja, personalia, polityka

Ocalała jeszcze z pierwszego pogromu ludność żydowska zamknięta w izolowanych dzielnicach - gettach wegetowała na granicy istnienia, doświadczona nieludzkimi warunkami bytowymi, głodem, epidemiami chorób zakaźnych, doraźnymi akcjami eksterminacyjnymi i deportacjami do obozów zagłady. Mimo to podjęła próbę zorganizowania oporu, który miał choć w pewnym stopniu opóźnić realizację polityki eksterminacji. Żydowska konspiracja antyhitlerowska zarówno pod względem form, jak i treści programowych była podobna do konspiracji w środowisku polskim, utrzymując zresztą przez cały niemal okres okupacji w większym lub mniejszym stopniu tradycyjne więzi ideowo-polityczne i organizacyjne z polskimi ugrupowaniami konspiracyjnymi.

Karol Mórawski, Kartki z dziejów Żydów warszawskich

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X