fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Preferencje – co to znaczy? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Chyba wszyscy kiedyś słyszeli o jakichś preferencjach. W tym samym kontekście mówimy czasem, że coś preferujemy. Czyjeś preferencje mogą wiele powiedzieć o danej osobie. Co to są preferencje? Jakie są synonimy tego słowa? Tego możecie się dowiedzieć z poniższego tekstu.

Preferencje co to jest Co to znaczy? Wyjaśnienie, synonimy, przykłady. Słownik Polszczyzna.pl

Preferencje – etymologia wyrazu

Wyraz preferencje pochodzi z łaciny, od słowa praefero, co oznacza ‘nieść przed kimś’, ‘wystawiać ku przodowi’, ‘woleć’.

Preferencje – co to takiego? Co to znaczy? Definicja słowa

1Preferencjami nazywamy jakieś upodobania. Wyrażają się one przedkładaniem czegoś nad coś innego, a także stawianiem kogoś wyżej niż kogoś innego. Preferencje są odzwierciedleniem gustów. Są zależne od poziomu satysfakcji, jaką dostarczają danej osobie.

2 Mówiąc o preferencjach, mamy też na myśli lepsze warunki, specjalnie stworzone dla jakiejś konkretnej osoby albo organizacji, które są dużo bardziej korzystne niż warunki stworzone innym. Te preferencje wyrażają szczególne względy.


Preferencje – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, czym są preferencje, co to znaczy, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Preferencje – synonimy w pierwszym znaczeniu

 • Sympatie,
 • skłonności,
 • upodobanie,
 • zamiłowanie,
 • sentyment,
 • orientacja,
 • predylekcja,
 • inklinacja,
 • przechył,
 • gusta i guściki.

Preferencje – synonimy w drugim znaczeniu

 • Uprzywilejowanie,
 • przywilej,
 • korzyść,
 • pierwszeństwo,
 • przewaga,
 • dominacja.

Preferencje – wyrazy pokrewne

 • Preferencyjny,
 • preferencyjna,
 • preferować,
 • preferowanie.

Preferencje – połączenia wyrazowe

Preferencje – połączenia wyrazowe w pierwszym znaczeniu

 • Indywidualne, osobiste, własne, odmienne, określone, pewne, sprecyzowane preferencje,
 • preferencje seksualne, muzyczne, partyjne, polityczne, wyborcze, społeczne, zawodowe,
 • preferencje inwestorów, klientów, konsumentów, nabywców, odbiorców, pracowników, użytkowników, mieszkańców, obywateli,
 • wyborców, grupy, społeczeństwa, Polaków,
 • wpływ na preferencje,
 • preferencje i oczekiwania, preferencje i postawy, preferencje i upodobania, preferencje i zachowania, preferencje i zainteresowania, gusta i
 • preferencje, potrzeby i preferencje,
 • lista, analiza, badanie, ocena, sondaż, zróżnicowanie, zmiana preferencji,
 • preferencje kształtują się, zmieniają się, dotyczą czegoś, wynikają z czegoś,
 • mieć, posiadać, badać, określać, poznać, ustalić, znać, kształtować, uwzględniać preferencje.

Przykłady użycia wyrazu preferencje w literaturze

W dużej mierze to zasoby pamięci stanowią punkt wyjścia dla naszego sposobu myślenia, kształtowania się naszych preferencji i podejmowania decyzji.

Maria Konnikova, Myśl jak Sherlock Holmes

Na preferencje estetyczne kobiet i mężczyzn może mieć wpływ również wygląd twarzy rodzica płci przeciwnej. Stwierdzono bowiem, że twarz żony mężczyzny jest do pewnego stopnia podobna do twarzy jego matki. Efekt ten był szczególnie zauważalny, gdy relacje syn–matka cechowały dobre stosunki.

Bogusław Pawłowski, Biologia atrakcyjności człowieka

Elementy zdarzeń istotnych dla odbiorcy ze względu na zgodne z jego preferencjami oczekiwania są pomocnym narzędziem w tworzeniu wizerunków produktu zarówno o niskim, jak i wysokim stopniu złożoności. Zapis epizodyczny ułatwia syntezę informacji i procesy zapamiętywania.

Krzysztof Albin, Reklama – przekaz, odbiór, interpretacja

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.