To czy te? Czy wiesz, kiedy używać zaimków to i te?

To czy te? Czy wiesz, kiedy używać zaimków to i te? - Polszczyzna.pl

Zaimek wskazujący to odnosi się do rzeczowników w liczbie pojedynczej, w rodzaju nijakim. Powiemy więc: to dziecko, to okno, to zebranie, to zdanie.

Sklep Nadwyraz.com

Natomiast zaimek te jest używany przy rzeczownikach niemęskoosobowych w liczbie mnogiej: te dzieci, te okna, te dziewczyny.

Kryterium wyboru odpowiedniej formy jest więc liczba rzeczownika: to – jedno, te – wiele.

💡  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez