fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Ekstrapolować – czyli co? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Ekstrapolować, czyli co? Czym jest ekstrapolowanie i jaka jest etymologia tego słowa? Jakie są synonimy ekstrapolowania oraz przykłady użycia? O tym wszystkim w naszym artykule.

Ekstrapolować czyli co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Ekstrapolować. Czyli co takiego robić?

Mówimy się o ekstrapolacji trendów, a także o tym, że ktoś ekstrapolował położenie kogoś/ czegoś lub ekstrapolował koncept. Można ekstrapolować naukowo lub poza własne doświadczenie. Czy wiemy jednak, co dokładnie oznacza to słowo? Zerknijmy na jego definicję i wyrazy bliskoznaczne.

Ekstrapolować – co to znaczy? Definicja, czyli o znaczeniu słowa

Omawiany wyraz posiada wiele znaczeń. Niżej podajemy definicje czasownika ekstrapolować, który oznacza tyle, co:

1dokonywać ekstrapolacji; prognozować przebieg jakiegoś zjawiska w warunkach nieznanych na podstawie zebranych danych i wyników badań prowadzonych dla analogicznego zjawiska w znanych warunkach;

2mat. przewidywanie wartości zmiennej lub obliczanie wartości funkcji mieszczących się poza przedziałem, dla którego posiadamy pełne dane;

3mat. wnioskowanie o właściwościach statystycznych całego zbioru na podstawie danych dotyczących jedynie wybranej jego części.


Ekstrapolować – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy ekstrapolować, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Prognozować,
 • przewidywać,
 • obliczać,
 • oszacować,
 • wyznaczanie.

Ekstrapolować – wyrazy pokrewne

 • Ekstrapolacja,
 • ekstrapolacyjny,
 • ekstrapolowanie.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Ekstrapolować – połączenia wyrazowe

Czasownik ekstrapolować najczęściej łączy się z poniższymi rzeczownikami:

 • koncept,
 • położenie,
 • wynik,
 • trendy.

Łączy się również z przysłówkami, np. ekstrapolować:

 • naukowo,
 • wstecz.

Czasownik ekstrapolować występuje również w wyrażeniach, tworząc poniższe przykłady:

 • ekstrapolować poza własne doświadczenie,
 • ekstrapolować szerszą tendencję,
 • ekstrapolować w przyszłość.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu ekstrapolować w literaturze i prasie

Byli nieco do przodu względem CDC, bo Hunt udostępnił mu wszystkie pliki z konferencji i diabeł opierając się na spekulatywnych charakterystykach animalnych ekstrapolował położenie części monad. Ale to nie zawsze się sprawdzało. Monada letargiczna, która siedziała na Pelham Manor, po dwóch dniach nagle zniknęła.

Jacek Dukaj, Czarne oceany

Najpóźniejszy czas tych zdarzeń dokumentują skamieniałości. Wiadomo na przykład, że rozdzielenie ptaków od gadów, a zatem początek osobnej ewolucji gadzich i ptasich białek, dokonało się w na pewno przed późną jurą. Dzięki temu wyliczyć można średnie tempo mutacji modyfikujących strukturę białek. Znając zaś średnie tempo mutacji, można ekstrapolować wstecz datowania węzłów diagramu, głębiej niż sięga wiarygodny zapis kopalny ewolucji zwierząt (545 Ma, czyli do początku kambru). Uzyskany tą drogą wiek pierwszych ewolucyjnych dychotomii, które doprowadziły do dzisiejszego zróżnicowania.

Jerzy Dzik, Dzieje życia na ziemi: wprowadzenie do paleobiologii

Organizowanie nagonki, niedopuszczanie do głosu tych, co mają inne zdanie - to są przykłady postbolszewizmu. Jak można ekstrapolować zarzuty wobec Oleksego na całą formację? Jednak ci „bolszewicy” nie dysponują ani więzieniami, ani łagrami. Czy podoba się Panu, że Oleksy jest dalej szefem partii?

Anna Bikont, Joanna Szczęsna, Nie liczy się przeszłość, ale osobowość, „Gazeta Wyborcza” 09.03.1996

Napisane przez

Absolwentka filologii polskiej w specjalności edytorstwo oraz krytyka literacka i artystyczna. Jej zainteresowania polonistyczne koncentrują się głównie wokół językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki stosowanej i lingwistyki diachronicznej. Chętnie angażuje się w projekty wydawnicze. Prywatnie – amatorka górskich wędrówek i żeglarstwa.

X