fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Etymologia – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady

Czym jest etymologia? Po pierwsze, słowo to jest bardzo ściśle związane z językoznawstwem. Po drugie, jest bardzo ciekawą i interesującą dziedziną wiedzy, która potrafi zaskoczyć. Chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o etymologii? Lektura niniejszego artykułu przybliży Wam to pojęcie.

Etymologia - co to jest? Pochodzenie, źródłosłów. Definicja, przykłady. Słownik Polszczyzna.pl

Etymologia – co to jest? Definicja słowa

Słowo etymologia pochodzi z języka greckiego. Jego źródłem jest słowo ἐτυμολογία [etymología], co z kolei jest złożeniem dwóch innych słów – ἔτυμος [étymos], czyli 'prawdziwy, rzeczywisty' i λόγος [lógos] , co oznacza 'objaśnienie'.

Co więc określamy jako etymologię? To nic innego jak pochodzenie wyrazu. Etymologią nazywamy także naukę zajmującą się badaniem pochodzenia słów. Zadaniem etymologii jest ustalanie postaci dawniej występujących słów i wyjaśnienie ich pierwotnych znaczeń.

Istnieje również coś takiego jak etymologia ludowa. Jest to pojęcie określające etymologię niebędącą dziedziną naukową, a zjawiskiem polegającym na wyjaśnianiu pochodzenia lub znaczenia jakiegoś wyrazu na podstawie jego fonetycznego podobieństwa do innego słowa. Oparta jest wyłącznie na przypadkowych, luźnych skojarzeniach, bardzo często błędnych.


Etymologia – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest etymologia, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • Źródłosłów,
  • pochodzenie wyrazu.

Etymologia – wyrazy pokrewne

  • Etymologiczny,
  • etymologiczna,
  • etymologiczne,
  • etymologicznie,
  • etymolog,
  • etymologizować.

Sklep Nadwyraz.com
Księgarnia Polszczyzna.pl

Przykłady użycia wyrazu etymologia

Jakkolwiek Ewangelie nie określają wprost kształtu Golgoty, to jednak należy przyjąć, że nie była wysokim wzgórzem, raczej jakimś pagórkiem. Wskazuje na to etymologia nazwy: Miejsce Czaszki musiało się kojarzyć z jakąś wyniosłością o kształcie być może zbliżonym do ludzkiej czaszki.

Jan Gać, Ziemia Święta. Kulturowy przewodnik śladami Jezusa

Etymologii słowa reklama należy szukać w źródłosłowie łacińskim, gdzie czasownik reclamo oznacza krzyczeć do kogo, głośno sprzeciwiać się, odbrzmiewać echem, odbijać się. Desygnatowi omawianego słowa zdają się bardziej odpowiadać łac. divulgo rozgłosić, rozpowszechnić, czy propago rozkrzewiać, rozszerzać niż reclamo, którego cechy definicyjne bardziej niż w desygnacie słowa reklama odnaleźć można w desygnacie słowa reklamacja. Odpowiedniejszy znaczeniowo w odniesieniu do omawianego zjawiska wydaje się też być anglojęzyczny termin advertising oznaczający skierowanie uwagi na określony produkt.

Ewa Szczęsna, Poetyka reklamy

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.