fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Iloraz – co to jest? Definicja, przykłady użycia

Pojęcia związane z działaniami matematycznymi poznajemy już na wczesnym etapie edukacji, czyli w szkole podstawowej. Jak wszyscy pamiętamy, wyróżnia się cztery typy takich działań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Iloraz dotyczy jednego z nich. Ale iloraz to nie tylko matematyka. Tutaj oczywiście pojawia się iloraz inteligencji. Co nazywamy ilorazem w każdym z tych znaczeń? Informacje znajdziecie w tekście niżej.

Iloraz co to jest przykłady wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Iloraz w matematyce

W matematyce ilorazem nazywa się wynik dzielenia. W tym działaniu algebraicznym oprócz ilorazu występują jeszcze dzielna i dzielnik. Na przykład w działaniu 12 : 6 = 2 liczba 12 to dzielna, liczba 6 to dzielnik, a liczba 2 to iloraz, czyli wynik dzielenia.

Pojęcie ilorazu bywa mylone z iloczynem ze względu na pewne podobieństwo tych dwóch wyrazów. Jak zapamiętać poprawne znaczenie ilorazu, by nie mylić go z iloczynem? Skoro iloraz jest wynikiem dzielenia, można skojarzyć to sobie z pytaniem, ile razy trzeba podzielić daną liczbę, by otrzymać wynik. Stąd iloraz.


Iloraz inteligencji

Każdy kiedyś na pewno słyszał o ilorazie inteligencji. Cóż to takiego? Jest to wynik testów inteligencji lub – jak kto woli – testów IQ. Dzięki ilorazowi inteligencji można zobrazować różne poziom sprawności intelektualnej oraz zdolności umysłowe konkretnego człowieka, jak na przykład rozumowanie, myślenie abstrakcyjne i logiczne czy możliwą szybkość przyswajania wiedzy, uczenia się. Wbrew obiegowej opinii testy IQ, badające iloraz inteligencji, nie są i nigdy nie powinny być wyznacznikiem sukcesów w życiu ani osiągania innych celów.

Iloraz – przykłady użycia

  • Na dzisiejszej lekcji matematyki przypomnieliśmy sobie, że wynik dodawania to suma, odejmowania to różnica, mnożenia to iloczyn, a dzielenia to iloraz.
  • W najnowszym numerze naszego czasopisma znajdziecie test, który pozwoli Wam zmierzyć swój iloraz inteligencji.

Iloraz – etymologia wyrazu

Słowo ‘iloraz’ jest przetłumaczoną na polski kalką z łacińskiego quotiens 'ile razy' – pytania o wynik działania, akurat w tym przypadku dzielenia, na przykład: ile razy w ośmiu mieści się cztery?

Iloraz – połączenia wyrazowe

  • Niski, niższy, średni, wysoki, wyższy iloraz,
  • iloraz liczby, powierzchni, sumy, wartość ilorazu,
  • uzyskać iloraz, coś o jakimś ilorazie,
  • imponujący, niski, przeciętny, wysoki iloraz inteligencji,
  • badanie, wskaźnik ilorazu inteligencji.

Iloraz – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. iloraz
D. ilorazu
C. ilorazowi
B. iloraz
N. ilorazem
Ms. ilorazie
W. ilorazie
liczba mnoga
M. ilorazy
D. ilorazów
C. ilorazom
B. ilorazy
N. ilorazami
Ms. ilorazach
W. ilorazy
Księgarnia Polszczyzna.pl

Przykłady użycia wyrazu iloraz w literaturze

Nigdy nie zaszedłem dość daleko, aby zrozumieć zastosowanie algebry do geometrii. Nie lubiłem tego sposobu operowania bez widzenia tego, co się robi; zdawało mi się, że rozwiązywać problemat geometryczny za pomocą równań to jest grać melodię, kręcąc korbką. Pierwszy raz kiedy doszedłem za pomocą rachunku, że kwadrat dwumianu składa się z kwadratu każdej jego części i podwójnego ich ilorazu, mimo iż rachunek mój wykonany był zupełnie ściśle, uwierzyłem dopiero wówczas, kiedy wykreśliłem sobie figurę. To nie przeszkadza, że bardzo lubiłem algebrę, o ile przedmiotem jej były ilości oderwane; ale gdy chodziło o zastosowanie do wymiarów, chciałem widzieć operację wykreśloną liniami, inaczej nie rozumiałem nic zgoła.

Jean-Jacques Rousseau, Wyznania

To, że ktoś jest geniuszem, nie oznacza jeszcze, że jest sprytny, szczęśliwy czy odnosi sukcesy. Czasem bywa wręcz odwrotnie. Badania wykazały, że ludzie z ilorazem inteligencji geniusza często są nieszczęśliwi, wyobcowani w otaczającym ich społeczeństwie, niecierpliwi wobec osób o mniejszej inteligencji, niezadowoleni z panującej w świecie głupoty i ignorancji i generalnie pochłonięci sobą oraz nieufni. Prawdę mówiąc, ufają tylko sobie i rzadko przyjmują dobre rady innych.

Nelson DeMille, Pantera

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.