Karze czy każe? Czy wiesz, kiedy użyć którego czasownika?

Karze czy każe? Która poprawna wersja? Polszczyzna.pl

Oba czasowniki w trzeciej osobie liczby pojedynczej są poprawne, ale mają różne podstawy. Poniżej znajdziecie wyjaśnienie.

Słownik błędów językowych

Karze pochodzi od czasownika karać i definicja słownikowa wygląda następująco:
«środek wychowawczy stosowany wobec osoby, która zrobiła coś złego»
«środek represyjny względem osób, które popełniły przestępstwo»

Każe ­­– ­kazać. Definicja:
«polecić komuś, żeby coś zrobił»
«zmuszać do czegoś swoim postępowaniem, np. Kazał na siebie długo czekać»
«stanowić podstawę, model czegoś, np. Zwyczaj każe tak zrobić»

Napiszemy więc, że Mama karze syna szlabanem oraz Mama każe synowi zjeść szpinak.

Karze czy każe? Kłopot z wyborem odpowiedniego zapisu bierze się stąd, że w wymowie obie formy brzmią tak samo. Jak więc to zapamiętać? Najłatwiej przywołać sobie inną formę czasownika, np. Sąd właśnie karze sprawcę ­Sąd przed chwilą ukarał sprawcę lub Nauczyciel każe nam się przygotować do sprawdzianu – ­Nauczyciel kazał nam się przygotować do sprawdzianu.

?  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez

Absolwentka specjalizacji redaktorskiej na Wydziale Polonistyki. Studia wybrała dla literatury, skończyła – ze względu na językoznawstwo.

X