Kiedy piszemy „ch”, a kiedy „h”? Zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h”

Kiedy piszemy „ch”, a kiedy „h”? Zasady pisowni wyrazów z „ch” i „h”

Dawniej „ch” i „h” wymawiano inaczej: „ch” bezdźwięcznie, a „h” dźwięcznie. Dziś, gdy „h” utraciło swoją dźwięczność i nie słychać różnicy między „ch” a „h”, możemy mieć problemy z ortografią. Przypomnijmy kilka zasad pisowni wyrazów z „ch” i „h”, które pomogą Wam pozbyć się ortograficznych dylematów!

Pisownia wyrazów z „ch”

Pewnie część z Was skończyła szkołę wiele lat temu, więc prezentujemy zbiór zasad, kiedy należy pisać „ch”:

1. Na końcu wyrazu: dach, strych, schodach

Wyjątki: druh (bo wymienia się na drużyna, ale o tym później) i obce nazwy własne: Czatyrdah, Utah

2. Gdy wymienia się na „sz” w innej formie danego wyrazu albo w wyrazie pokrewnym: mucha – muszka, musze, blacha – blasze, duch – duszek

3. Po literze „s”: schlebiać, schab, pascha

Wyjątki: dysharmonia, fisharmonia oraz wyrazy zapożyczone z angielskiego, w których „sh” czytamy jako „sz” – show

4. W cząstkach chalko-, chiro-, chondro-, choreo-, chrono-, chryzo-np. chalkopiryt, chiromanta, chondropatia, choreografia, chronologiczny, chryzokola

Pisownia wyrazów z „h”

1. Gdy „h” wymienia się na „g”, „ż”, „z” innej formie danego wyrazu albo w wyrazie pokrewnymwahanie – waga, druh – drużyna, błahy – błazen

2. Po literze „z”: zharmonizować, zhańbić

3W cząstkach hekto-, helio-, hetero-, higro-, hiper-, hipo-, homeo-, homo-, hydro-: np. hektolitry, heliocentryczny, heteroseksualny, higroskopijny, hiperbola, hipochondryk, homeopatyczny, homogenizowany, hydrolog

  😓 Czy jesteś KOŁDRIANEM? Sprawdź tutaj!  

Wyrazy wymykające się tym regułom, w których często popełniane są błędy

Z naszych obserwacji wynika, że poniższe wyrazy nastręczają Polakom trudności: 

 • ohydny
 • bohater
 • czyhać
 • czmychnąć
 • hołota
 • hełm (na głowie strażaka)
 • Chełm (miasto)
 • chart (pies)
 • hart (np. ducha)
 • hoży
 • chyży

 

Czy jakieś jeszcze słówka dodalibyście do naszej listy? 🤔

Napisane przez