fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Niekonwencjonalny – czyli jaki? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Z przymiotnikiem niekonwencjonalny mogliście się już spotkać niejednokrotnie. Często można usłyszeć o medycynie niekonwencjonalnej. Czasem mówi się też, że ktoś ma niekonwencjonalny sposób bycia. Znamy też niekonwencjonalne źródła energii. W jakim znaczeniu coś lub kogoś nazywa się niekonwencjonalnym? Jakie synonimy ma ten wyraz? O tym możecie przeczytać w poniższym tekście.

Niekonwencjonalny czyli jaki inaczej co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Niekonwencjolny – etymologia słowa

Niekonwencjonalny to wyraz pochodzący od słowa konwencjonalny. Konwencjonalny z kolei pochodzi od łacińskiego conventiōnālis, co oznacza 'ustalony, uzgodniony'.

Niekonwencjonalny – czyli jaki? Co to znaczy? Definicja słowa

Niekonwencjonalnym nazywa się coś, co w jakiś sposób wykracza poza utarte schematy, obowiązujące zasady i ogólnie przyjęte reguły. Coś niekonwencjonalnego nie jest więc zgodne z określoną tradycją jakiejś grupy czy miejsca, stanowiąc coś odmiennego od tego, co jest znane i uznawane od dawna. Tak samo osoba niekonwencjonalna postępuje niezgodnie z przyjętym w danym środowisku lub epoce sposobem zachowania się, ubierania, działania, wykonywania czegoś.

Wszystko to, co niekonwencjonalne, może być często odbierane jako nieznane lub dziwne, przez co wzbudza nieufność, a nawet sprzeciw. Gdy jednak czasami mówimy o niekonwencjonalnej metodzie, mamy na myśli coś nowatorskiego, co może być znacznie skuteczniejsze od dotychczas stosowanych sposobów.


Niekonwencjonalny – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy niekonwencjonalny, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Nieszablonowy,
 • niebanalny,
 • nietypowy,
 • niestereotypowy,
 • niesztampowy,
 • nietradycyjny,
 • nieschematyczny,
 • nowatorski,
 • prekursorski,
 • oryginalny,
 • awangardowy,
 • alternatywny,
 • odkrywczy,
 • pionierski,
 • innowacyjny,
 • pomysłowy,
 • inny,
 • śmiały,
 • świeży,
 • rewolucyjny,
 • dziwaczny,
 • ekscentryczny,
 • ekstrawagancki.

Niekonwencjonalny – wyrazy pokrewne

 • Niekonwencjonalna,
 • niekonwencjonalne,
 • niekonwencjonalnie,
 • niekonwencjonalność.

Sklep Nadwyraz.com

Niekonwencjonalny – połączenia wyrazowe

 • Niekonwencjonalny film, strój, charakter, plan, pomysł,
 • niekonwencjonalna akcja, gra, lekcja, propozycja, wyobraźnia, wypowiedź,
 • niekonwencjonalne myślenie, podejście, rozwiązanie, spojrzenie na coś, sposób, ujęcie, wystąpienie, zachowanie, zagranie,
 • niekonwencjonalne działania, poglądy, postawy, posunięcia, projekty, techniki, materiały, rzeczy, środki, wzory,
 • ciekawy i niekonwencjonalny, oryginalny i niekonwencjonalny, bardzo, zupełnie niekonwencjonalny,
 • niekonwencjonalny człowiek, niekonwencjonalna osoba, postać,
 • niekonwencjonalny instrument, niekonwencjonalna medycyna, terapia,
 • niekonwencjonalne metody leczenia, źródła energii, broń,
 • wiedza niekonwencjonalna,
 • niekonwencjonalny i odnawialny,
 • konwencjonalny i niekonwencjonalny.

Przykłady użycia wyrazu niekonwencjonalny z literatury i prasy

Odnoszę wrażenie, że część widzów błędnie klasyfikuje mnie i mój kanał. Przecież nie chcę być drugim profesorem Miodkiem czy profesorem Bralczykiem. Ciągle to powtarzam! Nigdy nie przeszło mi to przez myśl. Gdybym miała takie aspiracje, zapewne musiałabym zachowywać się zupełnie inaczej, dojrzalej, ostrożniej. Tyle że ich nie mam. […] Prowadzę kanał, a nie wykład na uczelni, dlatego mogę sobie pozwolić na niewybredne żarty, głupie miny, niekonwencjonalne zachowanie czy nadmierną gestykulację, a nawet głęboki dekolt.

Paulina Mikuła, Mówiąc inaczej

Akcję zorganizował warszawski Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Według najnowszych badań problemy ze słuchem ma 18 proc. dzieci w wieku szkolnym. Co czwarte ma kłopoty z nauką, nie słysząc a więc nie rozumiejąc słów nauczyciela.. Jeżeli sytuacja nie zmieni się, 30-latki będą miały słuch 70-latków - ostrzegają specjaliści. Konsultacje medyczne on-line to nowy pomysł mający upowszechnić dostęp do badań i najnowsze metody rehabilitacji. Portal telemedyczny www.telezdrowie.pl funkcjonuje od roku. Oferuje interaktywne serwisy diagnostyczno-rehabilitacyjne dotyczące zmysłów odpowiedzialnych za komunikowanie się. Pod tym internetowym adresem, dzięki specjalnie opracowanemu programowi przez lekarzy z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej, a także naukowców z Katedry Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej, można w sposób interaktywny zbadać nie tylko słuch, ale wzrok i mowę. Ta niekonwencjonalna forma diagnostyki będzie dostępna także po zakończeniu akcji.

Ogłuszone pokolenie, „Gazeta Krakowska”

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X