fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Rejent – kto to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Dziś słowo rejent nie jest już powszechnie używane, choć zawód, który kiedyś określano tym mianem, nadal funkcjonuje i ma się całkiem dobrze. Większość z nas kojarzy zapewne rejenta z literatury. Kogo niegdyś nazywano rejentem? Jakie jest pochodzenie tego słowa? Gdzie w literaturze spotkamy tę postać? Odpowiedzi w poniższym tekście.

Rejent kto to jest przykłady wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Rejent – kto to jest? Definicja słowa

1 Dawniej rejentem nazywano osobę, którą obecnie określamy notariuszem. Do rejenta udawano się więc w celu sporządzenia aktów prawnych. Współcześnie słowo rejent może być stosowane jako tytuł grzecznościowy przy zwracaniu się do notariusza.

2 W dawnej Polsce rejentem nazywano również urzędnika kancelaryjnego kierującego kancelarią królewską. Do obowiązków rejenta należało redagowanie pism, podawanie ich do podpisu oraz nadzór nad pieczęciami. Rejent czuwał także nad wysłaniem pism króla lub kanclerza. Z kolei w sądach był pomocnikiem pisarza, a niekiedy również jego zastępcą. Sprawował pieczę nad archiwum, przyjmował wpisy do ksiąg sądowych i wydawał z nich wypisy.


Rejent – przykłady użycia

  • W środę umówiliśmy się u rejenta, by podpisać końcowy akt notarialny.
  • Po spotkaniu z rejentem transakcja doszła do skutku.

Rejent Milczek

Rejent to jeden z głównych bohaterów Zemsty Aleksandra Fredry. Jest adwersarzem Cześnika Raptusiewicza.

Rejent jest wdowcem, ojcem jedynego syna, Wacława, którego wychowuje samotnie. Nazwisko, które nadał mu Fredro, nawiązuje do charakteru tej postaci. Rejent jest człowiekiem skrytym, małomównym, spokojnym, opanowanym, wręcz flegmatycznym, lecz nie przeszkadza mu to być upartym i zawziętym, a niejednokrotnie wykazywać się przebiegłością. Rejent Milczek jest także zręcznym intrygantem i manipulatorem, ale nie można mu odmówić inteligencji.

Często powtarza słowa: „Niech się dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”, przez co może uchodzić za dość pobożnego człowieka, choć tak naprawdę jest to przejaw hipokryzji Rejenta, ponieważ wypowiada te słowa z pewną ironią. Jego religijność jest zatem pozorna. Mimo że zestawienie wszystkich cech Rejenta sprawia, że jawi się on jako osoba niezbyt sympatyczna i niewzbudzająca zaufania, nie jest człowiekiem całkowicie podłym i wyrachowanym, ponieważ potrafi zachować się honorowo.

Sklep Nadwyraz.com

Rejent Bolesta

W epopei Pan Tadeusz Adama Mickiewicza również znajdziemy postać nazwaną rejentem. W utworze bohater ten jest antagonistą Asesora, z którym toczy spór o to, czyj pies jest lepszy. Rejent Bolesta jest zapalonym myśliwym. Ku zaskoczeniu wszystkich w finale utworu związuje się z Telimeną.

Rejent – etymologia wyrazu

Określenie rejent przeszło w języku polskim niemałą ewolucję. Ten wyraz wywodzi się z łaciny. Pochodzi od regens oznaczającego ‘rządzący, panujący’. Od tego powstało słowo regent, które później przekształciło się w regient, a ostatecznie przybrało formę rejent.

Rejent – wyrazy pokrewne

  • Rejentalny, rejentalna, rejentalne, rejentalnie, rejencja, rejencyjny, rejencyjna, rejencyjne, rejencyjnie, rejentka, rejentówna, rejentura, rejentowa, rejentostwo.

Rejent – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. rejent
D. rejenta
C. rejentowi
B. rejenta
N. rejentem
Ms. rejencie
W. rejencie
liczba mnoga
M. rejenci
D. rejentów
C. rejentom
B. rejentów
N. rejentami
Ms. rejentach
W. rejenci
Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu rejent w literaturze i prasie

CZEŚNIK
Tu mieszkamy, jakby sowy;
Lecz co gorsza, że połowy
Drugiej zamku – czart dziedzicem.
Czy inaczej? – Rejent Milczek –
Słodki, cichy, z kornym licem,
Ale z diabłem, z diabłem w duszy!

Aleksander Fredro, Zemsta

Pani Grandet i jej córka wstały. Prezydent, korzystając z ciemni, rzekł do Eugenii:
– Czy pozwoli mi pani, w dniu swego urodzenia, życzyć sobie ciągu lat szczęśliwych i kontynuacji zdrowia, którym się cieszysz?
Wręczył bukiet kwiatów rzadkich w Saumur; następnie, ujmując herytierę za łokcie, ucałował ją z obu stron w szyję z zapałem, który zawstydził Eugenię. Prezydent, który podobny był do wielkiego zardzewiałego gwoździa, myślał, że w ten sposób zdobywa jej serce.
[…] Ksiądz pocałował Eugenię w rękę. Co się tyczy rejenta, ten ucałował po prostu dziewczynę w oba policzki i rzekł:
– Czas leci, mościa panno. Co rok dwanaście miesięcy.

Honoré de Balzac, Eugenia Grandet

Był to Rejent, sam siebie Rejentem ogłosił,
Nikt go nie poznał. Dotąd polskie suknie nosił,
Lecz teraz Telimena, przyszła żona, zmusza
Warunkiem intercyzy, wyrzec się kontusza [...].

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X