fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Wolumen – co to jest? Co to znaczy? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Z pojęciem wolumenu możemy się zetknąć na wielu płaszczyznach. Bibliotekoznawstwo, ekonomia, a nawet muzyka. Co określamy wolumenem w każdej z tych dziedzin? Czy wolumen ma jakieś synonimy? Potrzebne informacje znajdziecie w poniższym tekście.

Wolumen co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Wolumen – etymologia słowa

Wolumen to łacińskie słowo, które pierwotnie oznaczało zapisany zwój pergaminu lub papirusu. Oczywiście w łacinie było zapisywane jako volumen.

Wolumen – czyli co? Co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

1 W bibliotekoznawstwie wolumenem nazywa się pojedynczy, osobny egzemplarz książki. Całość wolumenu to zatem zszyty i oprawiony tom obejmujący całe dzieło, jego część lub kilka różnych dzieł. W tym znaczeniu stosuje się również podobnie brzmiące słowo – wolumin. Wolumen/wolumin biblioteczny jest podstawową jednostką introligatorską.

Wolumen to słowo pochodzące od volumen – formy w pierwszym przypadku łacińskiej deklinacji (nominativus). Wolumin z kolei to słowo pochodzące od volumin – formy w drugim przypadku łacińskiej deklinacji (genetivus).

2W ekonomii wolumenem określa liczbę lub ilość wyrażającą wielkość czegoś np. produkcji, miejsc pracy.

3W muzyce wolumen to termin oznaczający donośność dźwięku i stopień jego nasycenia, natężenia.


Wolumen – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy wolumen, co to jest, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Wolumen – synonimy w pierwszym znaczeniu

 • Wolumin,
 • tom,
 • książka.

Wolumen – synonimy w drugim znaczeniu

 • Wysokość,
 • ilość,
 • liczba.

Wolumen – synonimy w trzecim znaczeniu

 • Głośność.

Wolumen – połączenia wyrazowe

 • Bezcenny wolumen/wolumin,
 • cenne, nowe, stare wolumeny/woluminy,
 • zbiór wolumenów/woluminów,
 • rozłożyć wolumen/wolumin.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu wolumen w literaturze

Od czego zaczyna się czytanie nowej książki? Od zapachu. Otwiera się wolumin mniej więcej na środku. Rozkłada się przed sobą niczym ciało kochanki i zanurza twarz, wciągając w nozdrza jej zapach. To jak gra wstępna przed czytelniczą orgią.

Anna Sakowicz, Niedomówienia

Mój ojciec przechowywał w dolnej szufladzie swego głębokiego biurka starą i piękną mapę naszego miasta.
Był to cały wolumen in folio pergaminowych kart, które, pierwotnie spojone skrawkami płótna, tworzyły ogromną mapę ścienną w kształcie panoramy z ptasiej perspektywy.

Bruno Schulz, Ulica krokodyli, „Sklepy cynamonowe”

Przede wszystkim cło ogranicza konkurencję na rynku importera, ponieważ wzrastają ceny dóbr zagranicznych dla konsumentów i producentów. Cło wprowadza element protekcji do polityki handlowej a jedynym beneficjentem takiej sytuacji jest krajowy producent, który może zwiększać wielkość produkcji i wolumenu sprzedaży oraz podnieść ceny krajowe, odrywając je od cen światowych.

Aneta Kuna, Polityka handlowa a polityka konkurencji

Innowacja wartości ma miejsce jedynie wtedy, gdy działania przedsiębiorstwa wpływają korzystnie zarówno na wartość oferowaną klientom, jak i na strukturę ponoszonych przez przedsiębiorstwo kosztów, a tym samym - na wartość dla przedsiębiorstwa. Wartość dla klienta może być zwiększana przez tworzenie i dodawanie korzyści, których wcześniej nie oferowano klientom, i/lub obniżkę ceny. Wartość dla przedsiębiorstwa można natomiast zwiększyć przez obniżkę kosztów, osiąganą dzięki eliminacji i ograniczeniu tych czynników, które wpływają na nasilanie się konkurencji na danym rynku, bądź przez wzrost wolumenu sprzedaży, pozwalający osiągnąć efektywność wielkiej skali.

Maja Szymura-Tyc, Marketing w procesie innowacji wartości

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.