fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Zasada – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Niektórzy mówią, że zasady są po to, żeby je łamać. Najczęściej taki sposób myślenia nie jest pożyteczny, bo nie prowadzi do niczego dobrego. Zasady są czymś, z czym spotykamy się od najmłodszych lat naszego życia. W domu, w szkole, wszędzie panują jakieś zasady. W jakich kontekstach możemy mówić o zasadzie? Jakie są synonimy tego słowa? Odpowiedzi możecie znaleźć w poniższym tekście.

Zasada co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Zasada – co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

1 Zasadą nazywamy ogólnie obowiązujące prawo rządzące jakimiś procesami, zjawiskami. Z tym znaczeniem możemy się spotkać chociażby w fizyce (np. powszechnie znane zasady termodynamiki).

2 Jako zasadę określa się także wszelkie normy i sposoby postępowania w określonych sytuacjach, w danej dziedzinie życia, odgórnie sankcjonowane przepisami prawa, których nieprzestrzeganie może powodować przykre konsekwencje.

3 O zasadzie mówimy również gdy mamy na myśli ustalony na mocy jakiegoś zwyczaju lub przepisu sposób postępowania w danych okolicznościach, uznany przez daną osobę lub dane środowisko za obowiązujący, właściwy, dobry i godny stosowania.

4 Zasada to inne określenie podstawy, reguły określającej sposób funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.

4 W chemii zasadą nazywa się m.in. wodny roztwór dobrze rozpuszczalnego wodorotlenku – związku zbudowanego z kationu metalu i anonu wodorotlenkowego.


Zasada – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy zasada, co to jest, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Reguła,
 • norma,
 • wzór,
 • kanon,
 • standard,
 • obyczaj,
 • zwyczaj,
 • uzus,
 • praktyka,
 • mechanizm,
 • system,
 • dewiza,
 • imperatyw,
 • filozofia,
 • drogowskaz,
 • pryncypium,
 • wymaganie,
 • wymóg,
 • prawidło.

Zasada – wyrazy pokrewne

 • Zasadniczy,
 • zasadnicza,
 • zasadnicze,
 • zasadny,
 • zasadna,
 • zasadne,
 • zasadowy,
 • zasadowa,
 • zasadowe.

Zasada – połączenia wyrazowe

 • Zasada fizyki, mechaniki kwantowej, optyki, przepływu energii, termodynamiki; zasady dynamiki Newtona,
 • zasada równości (wobec prawa, w prawie); prawa (karnego, międzynarodowego…); proporcjonalności; prywatyzacji; wzajemności; zasady ruchu (drogowego, lotniczego…),
 • zasada etyczna, moralna, religijna, społeczna; surowe, twarde zasady, zasady dobrego wychowania, savoir-vivre’u, zasada działania, przestrzegać zasad,
 • mieć; szanować; łamać zasady,
 • zasada azotowa, reakcja zasad z kwasami.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu zasada w literaturze

Będę powtarzał do znudzenia, iż prędzej czy później pokaleczy się każdy, kto nie rozumie, że zasadą całego tego świata jest miłość...

Szymon Hołownia, Bóg, kasa i rock'n'roll

Mówię absolutnie poważnie – przytulanie i tego rodzaju czułe gesty okazują się (…) bardzo pomocne. Kłopot w tym, że my nie tylko ich nie doceniamy, ale często nie potrafimy ich okazywać. Bliskości nie można się nauczyć, nie ćwicząc jej. A niestety, ten rodzaj ćwiczeń wciąż jest bardzo trudny dla dużej części facetów. Ciągle jeszcze się zdarza, że właśnie ojcowie w relacjach z dziećmi, zwłaszcza synami, stosują zasadę, że mężczyzna to nie mazgaj, czyli nie płacze, i nie baba, żeby go brać na kolana czy przytulać. Rzeczywiście, dwudziestolatka brać na kolana byłoby trudno, zwłaszcza jeśli przerósł nas o głowę, ale dlaczego go nie przytulić?

Szału nie ma, jest rak. Z ks. Janem Kaczkowskim rozmawia Katarzyna Jabłońska

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.