fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Aberracja – co to jest? Definicja i przykłady

Czy słowo aberracja jest Wam znane? Czy wiecie co oznacza? Jeśli nie, to niniejszy artykuł przychodzi Wam z pomocą. Znajdziecie w nim definicję aberracji oraz poznacie synonimy tego słowa.

Aberracja co to jest? Definicja znaczenie odchylenie krzyżówka słownik Polszczyzna.pl

Aberracja – pochodzenie słowa, czyli o etymologii

Aberracja ma pochodzenie łacińskie od dwóch słów: ab – 'od' i errare – 'błądzić', a także aberratio – 'zabłąkanie się, zbłądzenie'.

Aberracja – co to jest? Definicja, czyli znaczenie słowa

1Aberracją określa się przede wszystkim każdą nieprawidłowość. O aberracji mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z odstępstwem od jakichś obowiązujących zasad.

2W medycynie występuje pojęcie aberracji chromosomowej. Jest to zjawisko polegające na zmianie liczby lub struktury chromosomów.

3Innym rodzajem aberracji jest tak zwana aberracja genetyczna, w której jeden osobnik, lub kilku z danego gatunku, różni się od pozostałych.

4Aberracja to również określenie wady soczewek w urządzeniach optycznych. Ta wada deformuje i zniekształca otrzymany obraz poprzez pogorszenie jego ostrości.

5W psychologii aberracją nazywa się odchylenie od normalnego stanu, zachowania, przyjętych norm postępowania, sposobu myślenia lub działania. Zajmuje się tym patopsychologia.

6Kolejną dziedziną, w której występuje to pojęcie, jest astronomia. Aberracja w tej dziedzinie oznacza pozorny ruch położenia kątowego ciał niebieskich.


Aberracja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest aberracja, co znaczy to słowo, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

 • nienormalność,
 • anormalność,
 • nieprawidłowość,
 • anomalia,
 • zaburzenie,
 • odchylenie,
 • wynaturzenie,
 • zwyrodnienie,
 • deformacja,
 • skrzywienie,
 • dewiacja,
 • zboczenie.

Wyrazy pokrewne

 • Aberracyjny,
 • aberracyjność.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia słowa aberracja w literaturze

Chyba żaden z was nie słyszał nigdy o Patusanie? — podjął Marlow po chwili ciszy, podczas której zapalał starannie cygaro. — Ale to wszystko jedno; mnóstwo ciał niebieskich roi się nad nami w nocy, a o wielu z nich ludzkość nigdy nie słyszała, ponieważ znajdują się one poza sferą naszej działalności i nie mają znaczenia dla nikogo prócz astronomów. Im płaci się za to, aby rozprawiali mądrze o składzie ciał niebieskich, ich wadze, ich szlakach — o nieprawidłowościach w ich zachowaniu, o aberracjach ich światła — jest to coś w rodzaju uczonych plotek.

Joseph Conrad, Lord Jim

Świat tam na Zachodzie stawał się coraz dziwniejszy i bardziej skomplikowany, ale my byliśmy wyżsi ponad to wszystko. Dzięki pomocy Hurki, Apuchtina, Iwanowskiego tryumfowaliśmy nad „postępem”. Do nas on nie przenikał, chyba całkiem już zdezynfekowany, nieszkodliwy. Można więc było mówić o sile tradycji, która taki opór stawia wszystkim nowoczesnym aberracjom.

Stanisław Brzozowski, Legenda Młodej Polski

Wszelki zapał zwał on bzikiem, i dla niego dość było mieć wiarę w przyszłość, lub nieprzeparte zasady postępowania, żeby o bzika być posądzonym. W tem też podobno jenerał Baucher nie wiele się sposobem widzenia rzeczy różnił od pana Poniatowskiego, któremu zarówno brakło zapału i wiary, a przeto się one w drugich jakąś chorobą i aberracją wydawały.

Józef Ignacy Kraszewski, Djabeł

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X