Potrzebować coś czy czegoś? Z którym przypadkiem łączy się ten czasownik?

W języku polskim czasowniki wymagają po sobie wyrazu w konkretnym przypadku – to tak zwane związki rządu. Czasownik potrzebować zawsze łączy się z dopełniaczem (kogo? czego?), a nie biernikiem (kogo? co?), tak więc odpowiedź na pytanie postawione w tytule może być tylko jedna: potrzebować czegoś.

Warto dodać, że nie ma tu znaczenia osoba (ja potrzebuję czegoś; on potrzebuje czegoś), czas (potrzebowałam czegoś; będę potrzebować czegoś), liczba (potrzebuję czegoś; potrzebują czegoś) itd.

Jak to wygląda w praktyce? Kilka przykładów: potrzebuję spokoju (nie: potrzebuję spokój); będzie potrzebowała narzędzi (nie: będzie potrzebowała narzędzia); potrzebują wakacji (nie: potrzebują wakacje).

💡  Zainteresuje Cię również:  

Napisane przez

Absolwentka specjalizacji redaktorskiej na Wydziale Polonistyki. Studia wybrała dla literatury, skończyła – ze względu na językoznawstwo.

X