fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Po czym czy poczym? Jak to zapisać? Poprawna forma

Pisownia łączna i rozdzielna nastręcza trudności. Po czym czy poczym? Jak poprawnie zapisać ten zwrot, który mówi o tym co następuje w konsekwencji czegoś? Łącznie czy rozdzielnie? Odpowiedź i wyjaśnienia znajdziecie poniżej.

Po czy czy poczym? Jak poprawnie zapisać?

Poprawna jest tylko forma po czym.

Po czym czy poczym? Jak to zapisać? Poprawna forma

Poprawną formą jest wyłącznie pisownia rozdzielna. Po czym jest wyrażeniem przyimkowym, czyli połączeniem przyimka z zaimkiem, rzeczownikiem, przysłówkiem lub liczebnikiem.

Wyrażenie po czym składa się z przyimka po oraz odmienionego w miejscowniku zaimka co.

Jak zapamiętać prawidłową formę zapisu? Pomocne są tutaj zasady polskiej pisowni mówiące, że znaczną większość wyrażeń przyimkowych należy zapisywać rozłącznie i tak też jest w przypadku zwrotu po czym.

Po czym należy do spójników łączących zdanie podrzędne. W zdaniach pełni funkcję frazy spójnikowej, czyli połączenia kilku elementów niebędących spójnikami, wprowadzającego zdanie podrzędne. Jego znaczenie to: następnie, później, potem, w konsekwencji.

Po czym czy poczym? Przykłady zdań

  • Weszli do restauracji, po czym złożyli zamówienie.
  • Przeanalizowali wszystkie możliwości, po czym wybrali najlepsze z nich.
  • Nauczycielka sprawdziła obecność, po czym zaczęła odpytywać uczniów.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.