fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Antycypacja – co to jest? Definicja, synonimy, słownik

Antycypacja jest słowem o wielu znaczeniach. Używa się go w wielu różnych dziedzinach wiedzy. Z całą pewnością z którymś z nich się już spotkaliście. W niniejszym artykule przeczytacie o wszystkich znaczeniach antycypacji i poznacie synonimy tego wyrazu.

Antycypacja - co to jest? Wyjaśnienie. Definicja, znaczenie, przykłady, słownik Polszczyzna.pl

Antycypacja – co to jest? Definicja słowa

1Antycypacją nazywa się zakładanie czegoś, co jeszcze nie istnieje. Mówiąc inaczej, jest to przewidywanie możliwości zaistnienia określonych skutków działań lub wydarzeń na podstawie przebiegu podobnych sytuacji.

2Jako antycypację określa się również oznakę, zapowiedź przyszłych wydarzeń.

3W filozofii mianem antycypacji określa się także pogląd z góry przyjęty jako słuszny i prawdziwy, który nie został jeszcze udowodniony, ale znajdujący później swoje potwierdzenie.

4Gdy mówimy o antycypacji w psychologii, to mamy na myśli przystosowanie się organizmu do bodźców, polegające na przyjęciu określonej postawy lub wykonywaniu pewnych ruchów przed pojawieniem się tego bodźca.

5W fonologii antycypacja to inaczej tak zwane upodobnienie wsteczne, czyli proces fonetyczny polegający na dostosowaniu artykulacji danej głoski do artykulacji następującej po niej głoski.

6Antycypacją nazywamy także przestawnie kolejności pojawiania się jakichś elementów w wypowiedzi, wydarzeń (np. w filmie, literaturze), które jest niezgodne z porządkiem czasowym lub logicznym.

7W muzyce antycypacja to wprowadzenie do akordu jednego lub więcej dźwięków składowych akordu następnego.

8Pojęcie antycypacji występuje również w genetyce. Jest to zjawisko wcześniejszego i częstszego pojawiania się objawów choroby uwarunkowanej genetycznie w następujących po sobie pokoleniach.


Antycypacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest antycypacja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Antycypacja – synonimy w pierwszym znaczeniu

  • Wyprzedzanie,
  • przewidywanie,
  • wyczucie.

Antycypacja – synonimy w drugim znaczeniu

  • Oznaka,
  • zapowiedź,
  • symptom,
  • znak,
  • uzewnętrznienie,
  • przejaw.

Sklep Nadwyraz.com

Antycypacja – wyrazy pokrewne

Antycypacja – pochodzenie wyrazu, czyli o etymologii

Słowo antycypacja pochodzi z języka łacińskiego – anticipātiō oznacza 'uprzedzenie czegoś'.

Antycypacja – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

  • Intuicyjna, wizjonerska antycypacja.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu antycypacja

Nie jest lekkomyślne posądzanie poety o tak daleko wybiegającą intuicję, skoro Czesław Miłosz mógł w Szukaniu ojczyzny dostrzec w trzeciej części Dziadów wizjonerską antycypację zbrodni, które miały się dokonać na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej w następnym wieku.

Małgorzata Dziewulska, Inna obecność

Jednym z podstawowych złych nawyków czytelniczych jest chęć przeczytania tekstu i zapamiętania 100 proc. jego treści. Nie jest to możliwe, a jedynie powoduje, że czytamy bardzo wolno.
Jak wykazały badania, optymalna prędkość czytania (800–1200 słów na minutę) zwiększa stopień rozumienia o kilkadziesiąt procent. Osoby czytające szybko lepiej się koncentrują, są zrelaksowane. Wykorzystują zjawisko antycypacji (umiejętność przewidywania) – potrafią stosować strategie polegające na wychwytywaniu najważniejszych informacji, mają wyćwiczoną pamięć. To wszystko pozwala przechowywać informacje dłużej i lepiej je zrozumieć.

Lepiej rozumieć, „Gazeta Wrocławska”

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X