fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Degradacja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Oczywiste jest to, że gdy mówimy o degradacji, zawsze mamy na myśli jakieś pogorszenie. Pojęcie to jest używane w różnych dziedzinach. Co oznacza w każdej z nich? Czy słowo degradacja ma jakieś synonimy? O tym możecie przeczytać w poniższym tekście.

Degradacja co to jest Co to znaczy? Wyjaśnienie, synonimy, przykłady. Słownik Polszczyzna.pl

Degradacja – etymologia wyrazu

Degradacja to wyraz pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od degradatio, co oznacza ‘obniżenie’.

Degradacja – co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

1 Pojęcie degradacja większość kojarzy ze spadkiem w jakiejś hierarchii, zazwyczaj zawodowej. W tym znaczeniu degradacja to przeniesienie kogoś na niższe stanowisko. Często jest to rodzaj kary za jakieś nieprawidłowości.

2 Degradacją określa się także spadek pozycji, rangi lub wartości czegoś. Degradację w tym znaczeniu można znaleźć na przykład w sporcie, gdy jakiś zespół lub pojedynczy zawodnik zostaje przeniesiony karnie lub w wyniku przegranej do niższej grupy w klasyfikacji.

3 Często możemy również usłyszeć o zjawisku degradacji środowiska. Jest to proces postępującego niszczenia jakichś elementów przyrody i jej zasobów naturalnych, występujący samoistnie lub będący efektem działania człowieka.

4 W chemii degradacja to rozpad związku chemicznego na takie o prostszej budowie. W wyniku tego powstają elementy, które dają się łatwo zidentyfikować.


Degradacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy degradacja, co to jest, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Zniszczenie,
 • zanieczyszczenie,
 • skażenie,
 • zatrucie,
 • trywializacja,
 • banalizacja,
 • uproszczenie,
 • prymitywizacja,
 • zubożenie,
 • deprecjacja,
 • marginalizacja.

Degradacja – wyrazy pokrewne

 • Degradować,
 • zdegradowany,
 • zdegradowana,
 • zdegradowane.

Degradacja – połączenia wyrazowe

 • Karna degradacja,
 • degradacja drużyny, klubu, zespołu,
 • degradacja do klasy niższej,
 • degradacja z ekstraklasy, ligi,
 • awans i degradacja, widmo degradacji, zagrożenie degradacją, uniknąć degradacji, oznaczać degradację, grozić degradacją, obronić,
 • uchronić, uratować przed degradacją, pogodzić się z degradacją,

 • zanieczyszczenie i degradacja,
 • problem, proces, przyczyna, skutek, stan, stopień degradacji,
 • przeciwdziałanie degradacji, przeciwdziałać, zapobiegać, ulegać degradacji.

Przykłady użycia wyrazu degradacja w literaturze

Znakomita większość osadów składa się ze związków krzemu i glinu, a zwłaszcza krzemionki (SiO2) i minerałów ilastych. Mikroskopijnej wielkości blaszkowate kryształy minerałów ilastych (składają się one bowiem z naprzemiennych warstw glino-tleno-wodorotlenowych i krzemo-tlenowych ułożonych w płaską sieć o sześciokątnych oczkach) są produktem degradacji różnorodnych minerałów skał głębinowych i wulkanicznych. Towarzyszą im ziarna piasku kwarcowego, których rozmiary zależą głównie od odległości miejsca osadzania od obszaru, skąd zostały przyniesione przez wodę lub wiatr. Te dwa rodzaje minerałów stanowią więc najczęstsze środowisko życia organizmów. Osad po wyniesieniu ponad powierzchnię zbiornika wodnego, w którym został zdeponowany, staje się skałą dostępną do badań paleontologicznych.

Jerzy Dzik, Dzieje życia na ziemi: wprowadzenie do paleobiologii

Objawem, który zwykle klęskom takim towarzyszył, było to deklasowanie się rolników. Miało to miejsce po wojnach napoleońskich, jak wspomniałem. Miało miejsce i wcześniej jeszcze. Magnaci wówczas tracili często zupełnie swe fortuny, ziemianie zamienili się w proletarjat szlachecki, gospodarze pańszczyźniani spadali do rzędu chałupników i komorników.


Procesy takiej degradacji społecznej były masowym skutkiem czasów wojennych i powojennych w różnych okresach naszego życia państwowego. Objawu takiej masowej degradacji uniknęliśmy po ostatnich wielkich wojnach, jakie się na naszym terytorjum odbywały. Jest to wielkie szczęście dla rolników, szczęście, którego nie umieją oceniać i które zawdzięczać winni Polsce.

Władysław Grabski, Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924–1925)

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.