fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Emanacja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady

Co to jest emanacja? To pojęcie można zdefiniować w różnych kontekstach. Dotyczy kilku dziedzin wiedzy. Z jakiego języka pochodzi to słowo? Jak wyglądają poszczególne znaczenia emanacji? Jakie są synonimy tego słowa? Odpowiedzi znajdziecie w poniższym tekście.

Emanacja - co to jest? Definicja, znaczenie, synonimy. Poradnia i słownik Polszczyzna.pl

Emanacja – pochodzenie wyrazu

Wyraz emanacja pochodzi od łacińskiego emanatio, co tłumaczy się jako 'wypływ'.

Emanacja – co to jest? Definicja słowa

1W wyjaśnieniu pierwszego znaczenia emanacji pomocna będzie wiedza chemiczno-fizyczna. W tej gałęzi nauki emanacją określane jest promieniowanie lub wydzielanie się czegoś, co stanowi efekt zachodzących procesów chemicznych lub fizycznych. Emanacja to również to, co promieniuje lub się wydziela. Co ciekawe, dawniej emanacją (symbol chemiczny Em) był nazywany jeden z pierwiastków chemicznych. Obecnie nosi on nazwę radon (symbol chemiczny Rn).

2W znaczeniu przenośnym pod pojęciem emanacji rozumiemy także uzewnętrznianie się czegoś. Jest to coś, co jest szczególnie wyraźnym, dobitnym, przekonującym, wręcz namacalnym lub możliwym do poznania przejawem tego czegoś. Tutaj, w tym kontekście, używamy wyrazu emanacja – rzeczownika powstałego od czasownika emanować (emanować seksem, emanować urokiem osobistym, emanować dobrocią, emanować siłą, emanować mądrością).

3W kosmogonii egipskiej, fenickiej oraz helleńskiej emanacją nazywano sposób, w jaki powstał wszechświat, proces jego rozwoju, a także przebieg jego wyłaniania się z bytu doskonałego. Emanacja jest procesem koniecznym. Wraz z oddalaniem się od źródła efekty emanacji tracą swoją doskonałość.

4W filozofii emanacja to pogląd, który głosi, że rozwój świata polega na wyłanianiu się różnych bytów z absolutu. Przeciwieństwem emanacji jest afirmacja.


Emanacja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest emanacja, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

Emanacja – synonimy w pierwszym znaczeniu

  • Emisja,
  • promieniowanie,
  • wydzielanie się.

Emanacja – synonimy w drugim znaczeniu

  • Oddziaływanie,
  • wpływ.

Emanacja – wyrazy pokrewne

  • Emanować,
  • emanowanie.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu emanacja

Chmury zmieszane
W niebios obszarze,
Wód emanacje,
Wodne upiory…

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Secesja

Powietrze atmosferyczne, według badań Elstera i Geitla, zawiera w małej ilości emanację radioaktywną, podobną do tych, które pochodzą od ciał promieniotwórczych. Emanacja ta zdaje się być identyczną z emanacją radu.
Gazy wydzielające się z niektórych wód mineralnych zawierają trochę emanacji, podczas gdy powietrze zawarte w wodach morskich i rzecznych nie zdaje się jej zawierać.

Maria Skłodowska-Curie, Badanie ciał radioaktywnych

Mój spokój wrócił w końcu, co bowiem weszło w naszą duszę w drodze snu, odmieniając nasz stan duchowy i nasze pragnienia, rozprasza się także stopniowo, ile że trwałość i ciągłość nie są dane niczemu, nawet boleści. Zresztą ci, co cierpią z miłości, są — jak się mówi o niektórych chorych — swoim własnym lekarzem. Ponieważ pociecha może im przyjść jedynie od istoty sprawiającej im ból, a ten ból jest emanacją owej istoty, w nim w końcu znajdują lekarstwo.

Marcel Proust, W cieniu zakwitających dziewcząt

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.