fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Ewokować – co to znaczy? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Czasownik ewokować nie występuje zbyt często w codziennym języku. Z tego względu jego znaczenie może być enigmatyczne dla większości osób. Jaką definicję ma wyraz ewokować? Jakimi synonimami możemy go zastąpić? W poniższym tekście znajdziecie informacje na ten temat.

Ewokować co to znaczy przykłady synonim wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Ewokować – co to znaczy? Definicja

Ewokować to wyraz wywodzący się od łacińskiego ēvocāre oznaczającego ‘wzywać, przywoływać, wywoływać’.

W polszczyźnie to słowo ma identyczne znaczenie. Ewokować to nic innego, jak wywoływać jakieś wizje, wspomnienia, przeżycia, nastroje lub skojarzenia. Tak więc każdemu z nas, choć nie używamy terminu ewokować, zdarza się na co dzień wykonywać tę czynność. Ewokujemy przecież wspomnienia ze szkoły, z dzieciństwa, z wyjazdów wakacyjnych. Gdy ktoś ewokuje, to możemy powiedzieć, że stara się nam zobrazować to, o czym myśli.


Ewokować – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

  • Przywoływać, wywoływać, uprzytamniać, odtwarzać, ożywiać, wskrzeszać, animować, bajać, dać obraz, ilustrować, naświetlać, obrazować, opowiadać, przedstawiać, wizualizować, wyrazić.

Ewokować – wyrazy pokrewne

  • Ewokowanie, ewokacja, ewokacyjny, ewokacyjna, ewokacyjne.

Ewokować – połączenia wyrazowe

  • Ewokować obraz, scenę, symbol, atmosferę, marzenie, nastrój, przeżycie, wspomnienie.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu ewokować w literaturze i prasie

Jak wspaniale Lutosławski potrafił muzyką ewokować obraz, unikając oczywiście prostej ilustracyjności.

Anna Woźniakowska, Nie tylko kompozytor, „Dziennik Polski”

Elementy gotyckie są w każdym utworze ewokowane w specyficzny sposób. W „Rozmowie z Matką Makryną Mieczysławską” Juliusza Słowackiego, groza dociera do odbiorcy poprzez zmysły.

Grzegorz Gazda, Agnieszka Izdebska, Jarosław Płuciennik, Gotycyzm i groza w kulturze

Struktura wersyfikacyjna wiersza Norwida „Bema pamięci żałobny rapsod”, zwana heksametrem polskim, poprzez swoją funkcję imitacyjną ewokuje układ odniesienia w postaci heksametru antycznego, zmuszając czytelnika do – jakże trafnej – identyfikacji postaci gen. Józefa Zachariasza Bema z wielkimi bohaterami starożytnych eposów.


Piękno każdego dzieła sztuki – w tym także literackiej – możemy przeżywać duchowo, a nawet kontemplować, lecz trzeba też dociekać jego przyczyn, najlepiej metodą całościowej interpretacji, umożliwiającą unaukowienie procesu dydaktycznego[…]

Zbigniew Lisowski, Poznawanie poezji: interpretacje

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.