fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Tej że czy tejże? Która forma jest poprawna?

Słowo zawarte w tytule nie jest zbyt powszechnie używane. Dlatego też jego pisownia może nastręczać pewnych trudności. Problemy może również sprawiać to, czy zapisać je łącznie czy rozdzielnie. Która forma jest więc prawidłowa? Tej że czy tejże? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Tej że czy tejże? Która forma jest poprawna?

Poprawna jest tylko forma tejże.

Tej że czy tejże? Jak to zapisać? Poprawna forma

Pisownia łączna i rozdzielna jest jedną z tych kategorii językowych, które budzą wątpliwości dotyczące poprawnego zapisu. Jaka forma będzie prawidłowa w przypadku tytułowego wyrażenia? Tej że czy tejże?

Poprawną formą jest wyłącznie zapis łączny, a więc tejże.

Łączną pisownię tłumaczy obowiązująca w języku polskim zasada, według której konstrukcje, które łączą zaimki wskazujące i partykułę wzmacniającą -że należy pisać łącznie.

Tejże jest odmienioną w dopełniaczu, celowniku oraz w miejscowniku liczby pojedynczej, w rodzaju żeńskim, formą zaimka wskazującego ta, czyli tej połączona z partykułą wzmacniającą –że. Jednak znacznie częściej stosuje się sam zaimek tej, bez partykuły wzmacniającej –że.

Tej że czy tejże? Przykłady zdań

  • Uwielbiam słuchać śpiewu tejże dziewczyny.
  • Jej zdanie na temat tejże sprawy jest dla mnie bardzo ważne.
  • Magda i Ewelina zostały laureatkami tejże nagrody.
  • Jestem autorem tejże książki.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X