Jak się pisze weekend?? Jak to zapisać?

Weekend to anglicyzm, więc jego pisownia może sprawiać problemy co niektórym użytkownikom języka polskiego. Czy istnieje inny wariant zapisu tego słowa? W tym tekście znajdziecie odpowiedź jak zapisać to słowo.

Jak się pisze weekend? Poprawny zapis

Poprawna jest tylko forma pisana łącznie: weekend.

Jak się pisze weekend?

Otóż, tutaj odpowiedź brzmi zapisujemy je przez w na początku oraz dwa e. Mimo że wiele słów zapożyczonych z obcych języków zostaje dostosowanych do polskiej pisowni, wyraz weekend pozostał niezmieniony. A zatem pisownia różni się od wymowy. Natomiast odmiana słowa weekend jest zgodna z regułami polskiej deklinacji.

Weekend to wyraz pochodzący z języka angielskiego oznaczający koniec tygodnia (week - tydzień, end - koniec). Weekendem nazywamy okres dwóch dni tygodnia, czyli sobotę i niedzielę. Ale są czasem od tego wyjątki. W Polsce mamy też tak zwane długie weekendy. Występujące w okolicach różnych świąt religijnych czy państwowych (Boże Narodzenie, Boże Ciało, Święto Konstytucji 3 maja, Wniebowzięcie NMP/Święto Wojska Polskiego, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości). Wszystko zależy od układu kalendarza w danym roku.

Jak się pisze weekend? Przykłady zdań

  • Masz jakieś plany na weekend?
  • Moja siostra cały weekend spędzi ze swoją przyjaciółką.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X