fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Koherentny – definicja, synonimy, przykłady użycia

Co możemy określić jako koherentne? Co znaczy słowo koherentny, w jakich kontekstach go używamy i jakie są jego synonimy? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule.

koherentny co to znaczy czyli jaki definicja znaczenie pojęcie czym jest wyraz inaczej jak nazwać koherencja koherentny synonim słownik Polszczyzna.pl

Koherentny, czyli jaki?

Koherentny rząd, obraz, projekt, przekaz… czyli właściwie jaki? Jak należy rozumieć to słowo? Określa wady czy zalety? Spójrzmy na definicję.

Koherentny – definicja słowa

Definicje słowa koherentny są następujące:

1 Tworzący spójną całość; wewnętrznie spójny, zwarty.

2 fiz. Oparty na koherencji (spójności) fal, czyli zdolności fal np. świetlnych, dźwiękowych do dawania trwałych efektów interferencyjnych (wzmocnienia lub osłabienia natężenia fali wypadkowej).

Przykłady z życia

Oczekuję, że przygotowany przez ciebie tekst będzie koherentny.

Koherentny – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy koherentny, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • spójny
 • zwarty
 • spoisty
 • jednorodny
 • jednolity
 • konsekwentny
 • logiczny
 • zwięzły

Księgarnia Polszczyzna.pl

Popularne połączenia słowa koherentny

Koherentny:

 • system
 • projekt
 • przekaz
 • obraz
 • rząd
 • program
 • sygnał

Wyrazy pokrewne

 • koherencja
 • koherencyjność
 • koherencyjny
 • koherentność

Pochodzenie słowa koherentny, czyli o etymologii

Słowo koherentny jest odrzeczownikowym przymiotnikiem i pochodzi od łacińskiego rzeczownika cohaerentia (‘łączność’).

Przykłady użycia słowa koherentny w literaturze

Omawiając charakterystyki kierunkowe różnych anten stwierdziliśmy, że możliwości osiągnięcia wąskiej wiązki są związane z rozmiarem anteny w danej płaszczyźnie mierzonym liczbą długości fali. Jeżeli możliwości konstrukcyjne ograniczają rozmiar fizycznej anteny, należy się pogodzić z odpowiednio szeroką wiązką antenową. Apertura syntetyczna pozwala w pewnym sensie uchylić tę sprzeczność. Zasada tworzenia apertury syntetycznej pokazana jest na rys. 7.38a.
Antena jest umieszczona na ruchomym nośniku, najczęściej z boku kadłuba samolotu, i przyjmuje kolejne położenia leżące wzdłuż linii prostej, promieniując w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu. W każdym z tych kolejnych położeń jest wysyłany sygnał koherentny, a odbierane sygnały echa radarowego zostają zarejestrowane w pamięci. Rzeczą bardzo istotną jest w tym wypadku to, że zarówno amplituda, jak i faza odebranych sygnałów muszą być zarejestrowane.

Zbigniew Czekała, Parada radarów

Tak naprawdę w ogóle nie lubiła chodzić do kina. Odkąd pamiętała, bez przerwy przepowiadano rychły upadek tej formy rozrywki. No, ale kino to już była sztuka, jak malarstwo czy poezja: koherentny przekaz odautorski. A dopiero tam, gdzie kończy się interaktywność, zaczyna się spójna wizja twórcy.

Jacek Dukaj, Czarne oceany

Być może, iż zasada dominanty i komponentów w strukturze polaryzacji może znaleźć zastosowanie do wielu zjawisk sztuki, głównie zaś w odniesieniu do stylów i konwencji artystycznych. W ujęciu uniwersalizującym powiemy, iż dominanta decyduje o stylu, komponenty zaś stanowią dziedzinę uzmiennień zależnych od indywidualnej osobowości twórcy oraz wprowadzają konieczne minimum napięć wewnętrznych dzieła (przez styl rozumiemy tu koherentny system właściwości artystycznych i estetycznych dzieła lub zespołu dzieł).

Maria Gołaszewska, Estetyka pięciu zmysłów

Sklep Nadwyraz.com

Bez przerwy łapałem się na rozmyślaniach o Baśce i coraz trudniej, pomiędzy drzemkami, przychodziło mi przypominanie sobie, o czym to ja miałem myśleć.
Wreszcie, gdzieś w Północnej Karolinie, wszystko ułożyło mi się jakby samo, w koherentny, jak mi się wydawało, obraz. Zaspani pasażerowie autobusu wychodzili powoli do przydrożnego baru, który był zakontraktowany przez Greyhounda na czas obsługi technicznej autobusu i wymiany załogi.

Roman Antoszewski, Kariera na trzy karpie morskie

Bez przerwy łapałem się na rozmyślaniach o Baśce i coraz trudniej, pomiędzy drzemkami, przychodziło mi przypominanie sobie, o czym to ja miałem myśleć.
Wreszcie, gdzieś w Północnej Karolinie, wszystko ułożyło mi się jakby samo, w koherentny, jak mi się wydawało, obraz. Zaspani pasażerowie autobusu wychodzili powoli do przydrożnego baru, który był zakontraktowany przez Greyhounda na czas obsługi technicznej autobusu i wymiany załogi.

Przykłady użycia słowa koherentny w prasie

Konsekwencją braku porozumienia w koalicji byłyby prawdopodobnie nowe wybory. Tymczasem licząca na zwycięstwo opozycja w mojej ocenie nie jest przygotowana, by zaproponować Polsce koherentny program gospodarczy na miarę ciągle dużych zagrożeń i wyzwań najbliższych lat.

Krzysztof Gołata, Zofia Leśniewska, Test dla złotego, „Wprost”, 1999

Koherentny – odmiana słowa

liczba pojedyncza
M. koherentny
koherentna
koherentne
D. koherentnego
koherentnej
C. koherentnemu
koherentnej
B. koherentnego
koherentną
N. koherentnym
koherentną
Ms. koherentnym
koherentnej
W. koherentny
koherentna
koherentne
liczba mnoga
M. koherentni
koherentne
D. koherentnych
C. koherentnym
B. koherentnych
koherentne
N. koherentnymi
Ms. koherentnych
W. koherentni
koherentne

?

Napisane przez

Absolwentka filologii polskiej w specjalności edytorstwo oraz krytyka literacka i artystyczna. Jej zainteresowania polonistyczne koncentrują się głównie wokół językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki stosowanej i lingwistyki diachronicznej. Chętnie angażuje się w projekty wydawnicze. Prywatnie – amatorka górskich wędrówek i żeglarstwa.

X