fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Komplementarność. Co to jest? Definicja, synonimy

Komplementarność to słowo mogące kojarzyć się niektórym ze słowami takimi jak: komplement, kompleks czy komplet. Czy te wszystkie wyrazy są powiązane z komplementarnością? A może tylko jeden z nich lub żaden? Jakie są synonimy omawianego słowa? Odpowiedzi na te pytania w poniższym tekście.

Komplementarność znaczenie co to jest definicja słowa wyrazu przykład wyrazy pokrewne komplementarność synonim słownik Polszczyzna.pl

Komplementarność – co to jest? Znaczenie wyrazu

Słownik profesora Witolda Doroszewskiego podaje następującą definicję komplementarności: jest to wzajemne uzupełnianie się dóbr ekonomicznych. Stanowi przeciwieństwo zastępowania się dóbr, czyli substytucji.

Zatem komplementarnością nazwiemy taką sytuację, gdy minimum dwa czynniki są od siebie zależne.

Komplementarność w praktyce

Dobra są względem siebie komplementarne, gdy posiadanie jednego powoduje występowanie zapotrzebowania na inne, np. żeby skorzystać z samochodu, niezbędne jest paliwo (samochód osobowy i paliwo to komplementarne dobra konsumpcyjne). Aby włączyć lampę, potrzebujemy prądu.

Takich przykładów można wymienić wiele. Wysoki stopień komplementarności występuje wtedy, gdy posiadanie jednego dobra jest nieodzownym warunkiem użytkowania innego.

Komplementarność – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest komplementarność, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • uzupełnianie się

Komplementarność – wyrazy pokrewne

  • komplementarny,
  • komplementarna,
  • komplementarne,
  • komplementarnie.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia słowa komplementarność w literaturze

Człowiek istnieje jako byt komplementarny: mężczyzna i kobieta. Istotą człowieka jest bycie w relacji. Jest on powołany do wspólnoty, może się we wspólnocie rozwijać i wspólnocie służyć, mimo, że zachowuje swoją odrębność.

Teresa Celińska-Mysław, Płeć człowieka i jej znaczenie

Komplementarność polega na zastosowaniu kilku technologii, z których każda pozwala unieszkodliwić określoną część odpadów w sposób najefektywniejszy i najprostszy, sprowadzający końcowe produkty unieszkodliwiania do postaci najmniej szkodzących środowisku w czasie, przestrzeni i w określonych warunkach społeczno-gospodarczych.

Czesława Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami

?

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X