fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Niezależność – co to jest? Definicja, synonimy, słownik

Niezależność jest takim terminem, który określa różne stany. W niniejszym tekście oprócz definicji niezależności znajdziecie także synonimy tego wyrazu.

Niezależność - co to jest? Definicja, znaczenie. Przykłady, synonimy. Poradnik i słownik Polszczyzna.pl

Niezależność – co to jest? Definicja słowa

Pod pojęciem niezależności rozumie się bycie niepodporządkowanym komuś albo czemuś. Niezależnością nazywamy możliwość decydowania o sobie. Wyraża się to brakiem wszelkich czynników (np. finansowych, politycznych) powodujących podporządkowanie komuś lub czemuś. Niezależność to swoboda działania.


Niezależność – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest niezależność, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Niezawisłość,
 • samorządność,
 • autonomiczność,
 • autonomizm,
 • autonomia,
 • samostanowienie,
 • samodzielność,
 • samookreślenie,
 • niepodległość,
 • suwerenność,
 • wolność,
 • swoboda,
 • odrębność,
 • bezstronność,
 • niepodporządkowanie.

Sklep Nadwyraz.com

Niezależność – wyrazy pokrewne

 • Niezależna,
 • niezależne,
 • niezależny,
 • niezależnie.

Niezależność – kolokacje, czyli popularne połączenia z tym słowem

 • Niezależność emocjonalna, intelektualna, kulturowa; decyzyjna, osobista; artystyczna; ekonomiczna, energetyczna, finansowa, gospodarcza, materialna, osobista; dziennikarska, prokuratorska, redakcyjna, sędziowska; narodowa, państwowa, polityczna; zawodowa; wewnętrzna, myślenia, myśli, poglądów, sądów; ducha, umysłu,
 • niezależność dziecka, kobiet; dziennikarzy, prezesa, prokuratorów, sędziego; instytucji, organizacji, organów; gospodarki, mediów, (polskiej) polityki, prasy, prokuratury, sądownictwa, sądów, kraju, państwa; Kościoła,

 • niezależność od nacisków, od opinii, od wpływów; od rodziców, od sąsiadów; od organów, od partii, od systemu, od świata, od władz politycznych, państwowych, terenowych…, od władzy; od polityków, od pracodawcy, od rządu,
 • deklaracja, manifestacja, przejaw; poczucie, potrzeba, pragnienie, zmysł; gwarancja, obrona, ochrona; część, element, fundament, podstawa, zasada; symbol; stopień, zakres; idea, kwestia, pojęcie, problem, sprawa, temat; brak, utrata; warunek; zwolennik; na straży niezależności,

 • chcieć, potrzebować; szukać; bronić, domagać się; uczyć się; zagrażać niezależności,
 • coś daje; cenić, lubić, szanować; chronić, gwarantować, zagwarantować, zakładać; manifestować, ogłosić/ogłaszać, okazać, podkreślać; obronić, odzyskać/odzyskiwać, osiągnąć/osiągać, utrzymać, uzyskać, wprowadzać, wybrać, wywalczyć, zachować, zapewnić/zapewniać, zdobyć/zdobywać, zwiększyć/zwiększać, zyskać; naruszać, ograniczać, podważyć/podważać; odbierać, stracić, tracić, utracić niezależność; budowanie; wzmocnienie, zwiększenie; umiłowanie; zagrożenie niezależności, cieszyć się niezależnością.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu niezależność

Wszystkim zapewne wiadomo, że Indie, ten wielki trójkąt, którego podstawa znajduje się na północy, a wierzchołek na południu, zajmują obszar o powierzchni miliona czterystu tysięcy mil kwadratowych. Na tym olbrzymim terytorium mieści się prawie sto osiemdziesiąt milionów mieszkańców. Pewna część tego kraju znajduje się pod rządem brytyjskim.
Indie zaś tzw. angielskie, rozciągają się zaledwie na siedmiuset tysiącach mil kwadratowych z ludnością około studziesięciomilionową. Widzimy więc, że większa część tego kraju wymknęła się spod władzy Anglii i zachowała niezależność.

Jules Gabriel Verne, W osiemdziesiąt dni dookoła świata

Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa.

Zgromadzenie Ogólne ONZ, Konwencja o prawach dziecka

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.