fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Predestynowany, czyli jaki? Definicja, synonimy, słownik

Co możemy określić jako predestynowany? Co znaczy słowo predestynowany i jakie są jego synonimy? Odpowiedź znajdziecie w tym artykule. Poniżej wyjaśniamy znaczenie słowa i podajemy przykłady użycia.

Predestynowany, czyli jaki? Co to znaczy? Synonimy, definicja. Słownik Polszczyzna.pl

Predestynowany – czyli jaki? Definicja słowa

Predestynowany to szczególnie przydatny do czegoś, przeznaczony do czegoś.

Przymiotnik pochodzi od czasownika predestynować (czynić kogoś lub coś szczególnie przydatnym do czegoś), jednak kojarzony może być również z czasownikiem predysponować (określać przeznaczenie).


Predestynowany – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to znaczy predestynowany, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne:

  • przydatny,
  • zakwalifikowany,
  • przeznaczony.

Predestynowany – wyrazy pokrewne

  • Predestynować.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu predestynowany

Dlatego też nigdy nie ograniczałem się, zarówno w swych inspiracjach, jak i spełnieniach, do samej muzyki; sądzę, że i plastyczne zainteresowania sięgają tych właśnie korzeni, jakkolwiek nie sposób nie zauważyć, że dopiero z perspektywy następnych dziesięcioleci człowiek stopniowo uznaje, że był do tych czy innych zadań predestynowany.

Roman Radoszewski, Czesław Niemen: kiedy się dziwić przestanę… Monografia artystyczna

Przed rozpoczęciem terapii zawsze należy się upewnić, czy osoba poddająca się jej, odbyła już stosowną wizytę u lekarza prowadzącego. Trzeba założyć, iż nikt nie jest predestynowany do postrzegania rzeczywistości zmysłem słuchu w lepszy, bardziej uprzywilejowany sposób. Każdy ma prawo słyszeć, śpiewać, grać i wyrażać siebie poprzez dźwięk.

Barbara Romanowska, Kamertony i muzykoterapia w leczeniu dźwiękiem

Napisane przez

Absolwentka filologii polskiej w specjalności edytorstwo oraz krytyka literacka i artystyczna. Jej zainteresowania polonistyczne koncentrują się głównie wokół językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki stosowanej i lingwistyki diachronicznej. Chętnie angażuje się w projekty wydawnicze. Prywatnie – amatorka górskich wędrówek i żeglarstwa.