fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Raport 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2021 roku

Raport 2021 Młodzieżowe Słowa przegryw krasz crush śpiulkolot random

Raport 100 najczęściej popełnianych błędów w Internecie w 2021 r. znajduje się pod tym adresem: Raport 100 najczęściej popełnianych błędów w internecie w 2021 roku

Wstęp

Każdy raport wzbogacamy o dodatkowe zagadnienie. W zestawieniu za rok 2020 poddano analizie neologizmy dotyczące pandemicznej rzeczywistości. Z kolei w 2019 r. pojawiła się lista najpopularniejszych młodzieżowych słów. W związku z tym, że temat ten cieszył się dużą popularnością, zdecydowaliśmy się na jego kontynuację. Przedmiotem naszego zainteresowania jest żargon młodzieżowy, którego elementy znaleźć można w zasobach internetu. Zagadnienie wydaje się interesujące, gdyż młodzi ludzie posługują się dość oryginalnymi jednostkami leksykalnymi, których na próżno szukać w polszczyźnie ogólnej. Wiele z nich to anglicyzmy, neosemantyzmy lub nietypowe formacje słowotwórcze.

Zadajmy sobie też istotne pytanie, które w wypowiedziach internautów wybrzmiewało wiele razy. Czy faktycznie najpopularniejszym słowem używanym przez nastolatków w 2021 r. był śpiulkolot?

Metodologia

Zgromadzony materiał liczył 95 słów i 3 117 954 wzmianki. Zaczerpnięto je z propozycji nadesłanych w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku organizowanym od 2016 r. przez PWN. Zbadano ich rzeczywistą frekwencję w przestrzeni internetowej – na stronach i portalach odwiedzanych przez nastolatków. Analizie poddanych zostało 15 jednostek o największej frekwencji.

Źródła młodzieżowych słów

Gdzie w polskim internecie możemy odnaleźć najwięcej młodzieżowych słów? Ich źródłami są przede wszystkim Twitter (32,19% zgromadzonego materiału), Facebook (31,03%) oraz portale internetowe (19,4%). Żargon nastolatków pojawia się również w serwisie YouTube, na portalu Wykop i na forach dyskusyjnych. Najmniej słownictwa młodzieżowego znajdziemy na Instagramie, w różnego typu recenzjach i na blogach. Liczba zgromadzonych danych (ponad 63%) pokazuje, że młodzież chętnie korzysta z portali społecznościowych. Tam też zostawia po sobie najwięcej językowych śladów.

Raport 2021 Młodzieżowe Słowa

Młodzieżowe słowa

 • Według badań najpopularniejszym młodzieżowym słowem w roku 2021 był crush/krasz o nieustabilizowanej jeszcze pisowni (10,78% zgromadzonego materiału leksykalnego). Anglicyzm ten oznacza obiekt westchnień, sympatię. Najwyraźniej słowo sympatia przestało być dla młodzieży atrakcyjne.
 • Na drugim miejscu uplasował się przymiotnik randomowy (10,23%), czyli losowy, przypadkowy (ang. random). Jest to hybryda językowa, gdyż do angielskiego przymiotnika dodano polski przyrostek -owy, aby ów przymiotnik zaadaptować do zasad polskiej fleksji. Dość interesującym zabiegiem było nadanie przymiotnikowi angielskiemu cech przymiotnika polskiego.
 • Na trzecim miejscu zestawienia znalazł się przegryw (8,56%). Neologizm ten, będący synonimem nieudacznika, w ostatnich latach zyskał na popularności, gdyż w zestawieniu za rok 2019 znajdował się na piątym miejscu. Przypomnijmy dawną czołówkę: LOL/lol, kozak, hajs. Dziś słowa te są dla młodzieży przestarzałe, ich miejsce zastąpiło wiele nowych formacji.
 • Sztos i sztosik nadal chętnie goszczą na językach i klawiaturach młodzieży. To określenie czegoś wspaniałego, robiącego wrażenie.
 • Kolejny na liście znalazł się krindż/cringe (pisownia, podobnie jak w przypadku crusha/krasza, jeszcze nie została ustalona). Cringe, czyli żenada, coś dziwnego, budzącego odrazę.
 • W roku 2021 popularny był libek (w liczbie mnogiej – libki). Nazywa się tak osoby o poglądach neoliberalnych, pracujące w korporacjach, mieszkające na podmiejskich osiedlach, oglądające TVN, czytające „Gazetę Wyborczą” i głosujące na partię PO. Libek ma wydźwięk pogardliwy, lekceważący.

Sklep Nadwyraz.com

 • Z kolei rel to ucięte angielskie relatable. Oznacza ‘mam to samo’, ‘czuję to samo’. Rel oznacza sytuację bądź przeżycie, z którymi rozmówcy mogą się utożsamić.
 • Słówko zaczerpnięte z gwary śląskiej jako popularne młodzieżowe słowo? Czemu nie! Gdy jest dobrze, a nawet świetnie, jest masno, czyli… tłusto. A jeszcze dwa lata temu w pierwszej dziesiątce uplasował się przysłówek grubo o tożsamym znaczeniu. Istnieje także forma przymiotnikowa – masny.
 • Kolejną pozycję zajmuje czasownik rozkminić/rozkminiać, czyli przemyśleć, zrozumieć. Co ciekawe, słowo to pochodzi z gwary więziennej.eologizm ten został utworzony przez sceptyków.
 • A kim są boomerzy? To reprezentanci pokolenia z wyżu demograficznego, z których poglądami na życie i świat młodzi nie potrafią się utożsamić. Boomerzy w ich oczach są niedzisiejsi i sentymentalni.
 • Dziaders to określenie starszego konserwatywnego mężczyzny o skostniałych, często patriarchalnych poglądach, odnoszącego się z pogardą do młodych kobiet. Neologizm ten ma charakter hybrydy, gdyż jego cząstka -ers nie pochodzi z języka polskiego, a wzięta została z angielszczyzny.
 • Młodzież wykorzystała metaforę rolniczą, aby określić rozstrzygnięcie sporu, udowodnienie swojej racji. Taką sytuację określa jako zaorane.
 • Chłopak i dziewczyna to w odczuciu nastolatków słowa najwyraźniej zwyczajne, nudne, przebrzmiałe, dlatego zamieniono je na neologizmy typiarz i typiara. Pierwszy z nich jest wyrazem pochodnym od słowa typ. Co ciekawe, formant -arz najczęściej dodawany jest do nazw wykonawców czynności oraz wykonawców zawodów, więc warto zastanowić się nad poprawnością utworzenia takiego neologizmu. Z kolei typiara pochodzi od typiarza. Dodano formant żenski -a, zaś w rz pojawiła się oboczność do r.
 • Dymy to natomiast neosemantyzm określający awanturę, zamieszanie.
 • Jak widać, język młodzieży trafnie opisuje różne zjawiska społeczne i typy ludzkie. Kolejnym tego rodzaju określeniem jest chad. Oznacza ono młodego umięśnionego mężczyznę o atrakcyjnym wyglądzie, który ma powodzenie u kobiet i to wykorzystuje.

Wnioski

 • Na próżno w powyższym zestawieniu szukać śpiulkolotu… Pojawia się on dopiero na 73. pozycji w okresie liczonym przed publikacją wyników plebiscytu, tj. od 1.01.2021 do 7.12.2021. Po ogłoszeniu Młodzieżowego Słowa Roku wiele osób wyrażało zdziwienie, niedowierzanie, a śpiulkolot awansował na 38. miejsce, co oczywiście jest wynikiem ożywionych dyskusji oraz artykułów prasowych w internecie. Jak podaje słownik Miejski.pl: Nie używane przez nikogo słowo mające oznaczać „miejsce do spania”. Zostało ono z niewyjaśnionych powodów Młodzieżowym słowem roku (pisownia oryginalna). Nasze badanie wykazało, że młodzież zdecydowanie sięga po innego rodzaju słownictwo.Warto w tym miejscu zastanowić się nad zasadnością przeprowadzania podobnych plebiscytów, którym daleko do rzetelnego głosowania, a za wyborem danego słowa stoi określona grupa internautów, która nie jest reprezentatywna. Sam plebiscyt jest ciekawym przedsięwzięciem, który budzi wiele emocji i pobudza internautów do dyskusji na temat języka, metodyka jednak jest skrajnie nieefektywna i wątpliwa.
 • Język nastolatków odzwierciedla i nazywa elementy życia codziennego oraz aktualne problemy społeczne. Młodzi ludzie postrzegają świat w sposób czarno-biały (wartościowanie pozytywne lub negatywne: sztos, masny, ale cringe, przegryw), nierzadko posługują się stereotypami i etykietkami (libek, boomer, dziaders, chad). Być może w ten sposób, za pomocą języka, porządkują zastaną rzeczywistość. Co ciekawe, największą popularnością cieszył się anglicyzm crush/krasz, który świadczy o tym, że miłość i relacje międzyludzkie stoją wysoko w hierarchii wartości młodzieży.
 • Dużą rolę w słowniku młodych ludzi odgrywa język angielski (crush, random, cringe, rel, boomer). Pokolenie urodzone w XXI wieku ma kontakt z językiem angielskim od najmłodszych lat. Często jest on dla nich równoważny z polszczyzną (dorastanie na emigracji, nauka języka w przedszkolu, korzystanie z gier i filmów w języku angielskim).
 • Młodzi ludzie myślą również metaforami, co świadczy o tym, że ich język bywa niejednoznaczny i wielowymiarowy – przykładem są słowa zaorane oraz dymy.
 • Język młodzieży, podobnie jak okazało się w badaniu danych z roku 2019, nie jest wulgarny. Bywa nieco krzywdzący czy etykietujący (przegryw, libek, chad), jednak nie bazuje na niecenzuralnym słownictwie.
 • Bez wątpienia żargon młodzieżowy uznać można za zjawisko żywe, dynamiczne i zmienne (wyrazy modne szybko ustępują miejsca kolejnym neologizmom), barwne (sposoby wzbogacania leksyki mają różne źródła) i szczere (młodzież nazywa rzeczywistość wprost). Język młodzieży jest na tyle bogaty, że doczekał się słownika w postaci strony internetowej Miejski.pl.

Raport 2021 Młodzieżowe Słowa

Słowniczek wybranych słów młodzieżowych

Powyżej omówiono znaczenie 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych pojawiających się w naszym zestawieniu. Na uwagę zasługują jeszcze inne, chętnie używane przez nastolatków. Poniżej prezentujemy minisłowniczek pozostałych popularnych wyrazów:

 • Alternatywka – dziewczyna o alternatywnych upodobaniach i zachowaniach, indywidualistka.
 • Atencjusz/atencjuszka – osoba poszukująca ciągłej uwagi.
 • Disować/zdisować – pokonać przeciwnika ciętą ripostą.
 • Essa – jest to okrzyk zadowolenia. Może też oznaczać coś, co było łatwe do zrobienia.
 • Gównoburza – ang. shitstorm, czyli zamieszanie, poruszenie z błahego powodu.
 • Hotówa/hotuwa – określenie oznaczające osobę atrakcyjną fizycznie lub jakiś „gorący” temat.
 • Inba – wydarzenie, które wywołuje negatywne emocje (synonim słów: masakra, przypał). Także internetowa afera, w której dana osoba lub instytucja jest poddawana zbiorowemu ostracyzmowi przez internautów. Krótkotrwałe zamieszanie bazujące na wzbudzeniu w odbiorcach silnych emocji.
 • Inkluzywny – przeznaczony dla wszystkich, włączający. Niestygmatyzujący żadnej mniejszości (np. osób trans, osób queerowych). Jednocześnie inkluzywny język jest często lewicową nowomową nasyconą kalkami z angielskiego, przez co osoby spoza środowiska lewicy tożsamościowej (tzw. idpolu) paradoksalnie tego słownictwa inkluzywnego nie rozumieją.
 • Jesieniara – miłośniczka jesieni i spędzania czasu pod kocem, z filmem, książką, kubkiem kawy lub herbaty.
 • Kisnąć – śmiać się z czegoś, mieć niezły ubaw.
 • Klawo – w porządku, ok.
 • Koniara – dziewczyna pasjonująca się końmi.
 • Kruci – eufemizm zastępujący popularny wulgaryzm na literę k.
 • Legitny/legitnie – słuszny, sensowny/wiarygodnie, sensownie.
 • Literalnie – dosłownie.
 • Masakryczny – niesamowity, wyjątkowy, ogromny.
 • Memiczny – coś zabawnego, co ma potencjał, aby przedstawione zostało w postaci mema.
 • Naura – pożegnanie, na razie.
 • Nosacz – nosacz sundajski to popularna postać z memów, która prezentuje przywary typowego Polaka.
 • Odzobaczyć – zapomnieć, przestać widzieć.
 • p0lka – określenie celowo zapisywane małą literą, z wyróżnieniem drugiej. Pogardliwe określenie kobiety roszczeniowej, przynoszącej swoim zachowaniem wstyd. Słowo spopularyzowane przez użytkowników na portalu Wykop.pl.
 • Pog – podekscytowanie.
 • Prawilny – osoba szanowana.
 • Props/propsy – pochwała, szacunek.
 • Propsować – doceniać, szanować, chwalić.
 • Rakowy – nieodpowiedni, źle oceniany.
 • RiGCz – skrót od „rozum i godność człowieka”. Antagonizm słów rak/rakowy.
 • Samozaoranie – zjawisko występujące w dyskusji, kiedy jej uczestnik dobiera argumenty kompromitujące jego samego lub stanowisko, którego próbuje bronić.
 • Sasinić/sasinować – planować osiągnięcie sukcesu, pozytywnego wyniku, jednak ostatecznie zrobić coś źle lub nieudolnie. Słowo pochodzi od nazwiska Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina i nawiązuje do wydania przez niego 70 mln zł na wybory kopertowe, które się nie odbyły.
 • Śmieszkować – żartować, wygłupiać się, robić coś dla zabawy.
 • Śpiulkolot – łóżko, miejsce do spania.
 • Umieć w coś – umieć coś, znać się na czymś.
 • Wiadomka – jasne, wiadomo.
 • Wysryw – wypowiedź niskich lotów, głupia lub bezsensowna.
 • Zaciesz – szeroki uśmiech, radość, szczęście, ekscytacja.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Raport 15 najpopularniejszych słów młodzieżowych w internecie w 2021 roku

 

 • Organizatorzy: Nadwyraz.com, Polszczyzna.pl
 • Autorzy: Maciej Piotrowski, Krzysztof Kacprzykowski
 • Kontakt: [email protected], [email protected]
 • Redakcja: Marika Naskręt, Tomasz Nowaczyk, Małgorzata Lach, Gabriela Lisowska
 • Projekt graficzny: Mateusz Olech
 • Partner technologiczny: Sentione.com

Copyright © Nadwyraz.com, Warszawa 2022

Pełna lista słów ze szczegółową analizą:

Napisane przez

Absolwent Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na UWM w Olsztynie. Miłośnik chemii i języka ojczystego, krzewiciel i popularyzator poprawnej polszczyzny. Na co dzień redaktor internetowy, meloman i miłośnik polskiej klasyki filmowej. W wolnym czasie gra na pianinie, czyta Lema, Vonneguta i Murakamiego oraz artykuły popularnonaukowe. Lubi się uczyć i uczyć innych.