fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Relatywizm – co to jest? Definicja, przykłady użycia wyrazu

Pojęcie relatywizm może nie być powszechnie znane, ponieważ stosowane jest głównie w dziedzinie filozofii. Co w tej nauce określa się relatywizmem? Jakie typy relatywizmu możemy wyróżnić? Wyjaśnienia w poniższym tekście.

Relatywizm co to jest przykłady wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Co to jest relatywizm? Znaczenie wyrazu

Mianem relatywizmu nazywa się pogląd filozoficzny, według którego wartości poznawcze, etyczne i estetyczne oraz związane z nimi normy i oceny mają charakter względny. Zgodnie z relatywizmem wszelkie elementy rzeczywistości zależą od okoliczności, do których zaliczają się podstawy kulturowe, poglądy, kultura, język, zdolności poznawcze gatunku lub jednostki czy też przyjęte stanowisko.


Relatywizm – przykłady użycia wyrazu

 • Za prekursora relatywizmu uchodzi Heraklit z Efezu, ten sam, który stwierdził, że wszystko płynie, czyli zmienia się.
 • Specyficzną odmianą relatywizmu jest indywidualizm, ponieważ kładzie on nacisk na cechy jednostkowe.

Typy relatywizmu

Wyróżnić można następujące typy relatywizmu:

 • relatywizm teoriopoznawczy, który głosi przekonanie, że charakter wiedzy ludzkiej jest subiektywny. Wedle tego, badając inną kulturę, dokonujemy tej czynności za pomocą kategorii poznawczych wyniesionych z kultury własnej, czyli inaczej mówiąc, badamy własną relację do badanej kultury.
 • relatywizm etyczny, wedle którego wartości i związane z nimi normy i oceny mają charakter względny, są zmienne w zależności od czasu, miejsca i od samego oceniającego.

Relatywizm – wyrazy pokrewne

 • Relatywny,
 • relatywna,
 • relatywne,
 • relatywnie,
 • relatywność.

Relatywizm – połączenia wyrazowe

 • Całkowity, pełny, skrajny, totalny; umiarkowany; moralny,
 • polityczny relatywizm; relatywizm etyczny, kulturowy, religijny; poznawczy,
 • relatywizm wartości, relatywizm w ocenie, liberalizm i relatywizm, tolerancjonizm i relatywizm, subiektywizm i relatywizm, zasady relatywizmu,
 • dyskusja nad relatywizmem, odrzucenie, propagowanie relatywizmu, opowiadać się za relatywizmem.

Relatywizm – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. relatywizm
D. relatywizmu
C. relatywizmowi
B. relatywizm
N. relatywizmem
Ms. relatywizmie
W. relatywizmie
liczba mnoga
M. relatywizmy
D. relatywizmów
C. relatywizmom
B. relatywizmy
N. relatywizmami
Ms. relatywizmach
W. relatywizmy
Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu relatywizm w literaturze

Papież Benedykt XVI był jednym z największych teologów drugiej połowy XX w. i początku XXI w., który przestrzegał przed kryzysem w latach 2008-2009; przewidział także wszechobecny dziś relatywizm – powiedział PAP kard. Gerhard Ludwig Müller, były prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

PAP, Benedykt XVI przewidział wszechobecny dziś relatywizm

U podstaw wymienionych praktyk i teorii pedagogicznych stoją kapitalne błędy dotyczące samej metafizyki człowieka. Mechanizm wychowawczy naruszył tezę o wolności człowieka. Można rozumieć intencje kryjące się za pedagogiką treserów. Uznanie wolności to przyznanie, że wychowanie jest ryzykiem, że jego rezultaty są prawdopodobne, a nie pewne. Ale Bóg tak urządził świat, że widocznie woli, by Go człowiek chwalił, mając nieustannie możliwość odwrócenia się od Niego niż bez takiej możliwości. Legalizm wychowawczy z kolei naruszył tezę o obiektywności wartości etycznych. Trudno nie dostrzegać tutaj interwencji relatywizmu etycznego. W efekcie pozostała tylko nauka posłuszeństwa, będącego najczęściej jedynie... umiejętnością dostosowania się do wszelkiego bałaganu.

ks. Józef Tischner, Świat ludzkiej nadziei : wybór szkiców filozoficznych 1966-1975

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X