fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Trójkąt, trujkąt czy trójkont? Która forma jest poprawna?

To słowo określa zarówno jedną z figur geometrycznych jak i pewien instrument muzyczny. Pisownia tego wyrazu nastręcza pewnych trudności. Można się spotkać z różnymi wariantami zapisu. Trójkąt, trujkąt czy trójkont, a może trujkont? Który z nich jest poprawny? Odpowiedź w poniższym tekście.

Trójkąt, trujkąt czy trójkont? Która forma jest poprawna?

Poprawna jest tylko forma trójkąt.

Trójkąt, trujkąt czy trójkont? Jak to zapisać? Poprawna forma

Jeden rzeczownik, a aż cztery możliwości pisowni do wyboru. Ale tylko jedna z nich jest tą prawidłową. Trójkąt, trujkąt czy trójkont, a może trujkont? Którą wybrać, żeby nie popełnić błędu ortograficznego? Poprawną formę stanowi wyłącznie zapis trójkąt, a więc zapis przez ó oraz ą.

Dlaczego rzeczownik trójkąt powinniśmy zapisywać przez ą? Wyraz kąt zawarty w tym rzeczowniku, istniał już w języku prasłowiańskim, gdzie miał postać *kǫtъ. Właśnie z tego względu w pisowni stosujemy samogłoskę ą, a nie litery on. Zasada ortograficzna zawarta w słownikach poprawnej polszczyzny mówi też, że ą piszemy przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi. W przypadku trójkąta jest to t.

Z kolei pisownię przez ó wyjaśnia to, że cząstka trój- pochodzi od liczebnika troje, a jak wiadomo, zachodzi tu wymiana ó:o w wyrazach pokrewnych.

Trójkątem nazywamy oczywiście figurę geometryczną o trzech bokach i trzech kątach. Ale trójkąt trójkątowi nierówny. Z lekcji matematyki na pewno pamiętacie, że wyróżnia się kilka jego rodzajów. Mamy podział ze względu na boki oraz na kąty.

W muzyce mianem trójkąta określa się instrument perkusyjny wykonany z  metalowego pręta posiadającego kształt niedomkniętego trójkąta. Gra na trójkącie polega na uderzaniu go pałeczką. Inna nazwa tego instrumentu to triangel.

Sklep Nadwyraz.com

Trójkąt, trujkąt czy trójkont? Przykłady zdań

  • Przy podziale ze względu na boki wyróżnia się trójkąt równoboczny, różnoboczny oraz równoramienny.
  • Obliczcie długość każdego boku w trójkącie różnobocznym i równoramiennym.
  • Przy podziale ze względu na kąty wyróżnia się trójkąt ostrokątny, prostokątny oraz rozwartokątny.
  • Obliczcie miary każdego z kątów w trójkącie rozwartokątnym i ostrokątnym.
  • Specjalny znak sygnalizacyjny ustawiany na drodze za zepsutym samochodem nazywamy trójkątem ostrzegawczym.
  • Niektóre znaki drogowe mają kształt trójkąta.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.