fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Ubezwłasnowolnienie. Znaczenie słowa i przykłady użycia

Słowo ubezwłasnowolnienie to termin z zakresu prawa cywilnego. Jeśli nie wiecie, co kryje się pod tym pojęciem, koniecznie przeczytajcie nasz artykuł. Poznacie definicję, połączenia wyrazowe i wyrazy pokrewne, a także konteksty, w których występuje słowo ubezwłasnowolnienie.

Ubezwłasnowolnienie co to znaczy. Wyjaśnienie pojęcia słownik języka polskiego Polszczyzna.pl

Ubezwłasnowolnienie – co znaczy to słowo? Definicja

Ubezwłasnowolnienie jest terminem występującym w języku prawnym, objaśnionym w Kodeksie postępowania cywilnego. Oznacza pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Innymi słowy jest to pozbawienie kogoś możliwości prawnych decydowania o sobie i swoim postępowaniu. Ubezwłasnowolnienie może być całkowite lub częściowe, o czym orzeka sąd.

Kogo dotyczy i w jakich sytuacjach mamy do czynienia z ubezwłasnowolnieniem? Przeczytajcie dalsze wyjaśnienia.

Podmiot i przedmiot ubezwłasnowolnienia

Ubezwłasnowolnienie odnosi się do osób znajdujących się w specyficznej sytuacji. Choroby i zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualna, demencja, stan śpiączki czy inne przypadki, w których stwierdza się, że dana osoba nie może świadomie i samodzielnie kierować swoim postępowaniem, są właśnie tymi sytuacjami, kiedy możemy mówić o ubezwłasnowolnieniu.

Ubezwłasnowolnienie orzeka sąd i wydaje prawomocne postanowienie w tej sprawie. Wówczas taka osoba staje się ubezwłasnowolniona i przyznawana jest jej opieka. Opiekun prawny w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej dokonuje wszelkich czynności prawnych.


Wyrazy pokrewne

  • Ubezwłasnowolnić,
  • ubezwłasnowolniony,
  • ubezwłasnowolniający.

Sklep Nadwyraz.com

Kolokacje, czyli popularne połączenia ze słowem ubezwłasnowolnienie

  • Ubezwłasnowolnienie całkowite,
  • ubezwłasnowolnienie częściowe.

Ciekawostka

Stanisław Barańczak, słynny polski poeta, wydał w 1983 roku zbiór esejów pod tytułem Czytelnik ubezwłasnowolniony. Podjął w nim temat kultury masowej i skrytykował jej przeciętnego odbiorcę jako niezdolnego do samodzielnej interpretacji i aktywności intelektualnej. Barańczak pisał o ubezwłasnowolnionym umyśle będącym zagrożeniem dla odbioru sztuki i kultury popularnej i współczesnej. Tytułowy ubezwłasnowolniony umysł oznacza myślenie nie-własne i zależne, nie-swoje i masowe.

Co ciekawe, w podobnie krytycznym tonie co do masowych nadużyć interpretacyjnych utrzymał Barańczak studium pt. Uciekinier z utopii. Są to rozważania na temat twórczości Herberta.

Sklep Nadwyraz.com

Ubezwłasnowolnienie – przykłady użycia

W zrozumieniu słowa ubezwłasnowolnienie pomocne może okazać się przytoczenie kontekstów, w których pojawia się ten wyraz.

Przykłady zdań ze słowem ubezwłasnowolnienie

  • Bliscy osoby, która zapadła w śpiączkę i nie może sama kierować swoim postępowaniem, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie.
  • W przypadku postanowienia sądowego o ubezwłasnowolnieniu kluczowy jest stan zdrowia, również psychicznego.

Przykłady użycia słowa ubezwłasnowolnienie w prasie

W wojnach, takich jak ta w Afganistanie, Sri Lance czy Algierii, całkowite ubezwłasnowolnienie, zamknięcie w getcie barbarzyństwa, paraliżujący, ciągły,
niedający o sobie nigdy zapomnieć strach i poczucie klaustrofobii przyprawiają ludzi o szaleństwo.

Wojciech Jagielski, „Gazeta Wyborcza”, 5.12.1997

[…] 60 lat doświadczeń to wystarczająco długo, by zorientować się, że dotychczasowa forma pomocy zwyczajnie się nie sprawdziła. Więcej, wyrządza szkody, bo pogłębia ubezwłasnowolnienie krajów, których budżety – jak w Mali czy Mozambiku – w większości oparte są na pomocy zagranicznej.

Jędrzej Winiecki, Pomoc rodzi niemoc, „Polityka”, 9.05.2009

Odmiana słowa ubezwłasnowolnienie

Słowo ubezwłasnowolnienie to długi wyraz i może sprawić trudności w odmianie i wymowie. Sprawdźcie prawidłowe formy deklinacji w tabelce z odmianą w liczbie pojedynczej poniżej.

liczba pojedyncza
M. ubezwłasnowolnienie
D. ubezwłasnowolnienia
C. ubezwłasnowolnieniu
B. ubezwłasnowolnienie
N. ubezwłasnowolnieniem
Ms. ubezwłasnowolnieniu
W. ubezwłasnowolnienie

Napisane przez

Absolwentka lingwistyki stosowanej i filologii germańskiej. Miłośniczka języka polskiego i języków obcych: niemieckiego, włoskiego i angielskiego, którymi płynnie włada. Zagadnienia językowe nie są jej obce, a jako córka polonistki poprawianie wszystkiego i wszystkich wokół ma we krwi. Lubi podróżować i otaczać się pięknymi rzeczami, w tym literaturą piękną i nie tylko.