fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Kontynuuje czy kontynułuje? Jak poprawnie to zapisać?

Są takie słowa, które choć nie są jakoś bardzo skomplikowane, to ich poprawna pisownia budzi wątpliwości. Wszystko za sprawą zbitek niektórych głosek. Kontynuuje czy kontynułuje? W poniższym tekście poradnikowym znajdziecie odpowiedź na pytanie jak prawidłowo zapisać tytułowy czasownik.

Kontynuuje czy kontynułuje? Jak poprawnie to zapisać?

Poprawna jest tylko forma kontynuuje.

Kontynuuje czy kontynułuje? Poprawna forma

Czasownik kontynuuje należy zapisywać wyłącznie przez uu. Taka pisownia wynika z zasady odmiany grupy słów, które w swojej podstawowej formie zapisu zawierają zestawienie samogłosek uo. Zalicza się do nich między innymi kontynuować.

Podczas odmiany tych wyrazów nie można zmieniać tematu, który kończący się zazwyczaj samogłoską u. Zgodnie z obowiązującymi w języku polskim zasadami, możemy jedynie odmieniać jego końcówkę fleksyjną. Z tego względu podczas odmiany często powstaje zestawienie samogłosek uu. Podobnie postąpimy w przypadku takiego czasownika jak na przykład ewoluować – ewoluuje.

Kontynuuje to forma powstała od bezokolicznika kontynuować, odmienionego w trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, ono).  Nie należy mylić tej formy z pierwszą osobą liczby pojedynczej, czyli kontynuuję, gdzie w zapisie na końcu stosujemy samogłoskę ę.

Kontynuuje czy kontynułuje? Już wiadomo!

Czasownik kontynuuje oznacza, że dany proces, o którym mówimy w naszej wypowiedzi, prowadzony jest bez przerwy lub też został wznowiony po chwilowej pauzie. Można go także odnosić do wszelkich działań prowadzonych przez człowieka oraz czynności wykonywanych przez niego.

Kontynuuje czy kontynułuje? Przykłady zdań

  • Telewizja kontynuuje współpracę ze mną, więc nadal będzie można oglądać mój autorski program.
  • Chociaż wydawało się, że nasza zawodniczka doznała poważnej kontuzji, to jednak był to tylko niegroźny uraz, więc kontynuuje treningi.
  • Ekipa remontowa kontynuuje prace remontowe miejscowego kościoła.

Sklep Nadwyraz.com

Kontynuuje czy kontynułuje? Przykład z literatury

Zdaje się, że w tej nowej, dzisiaj powstającej całości znajdą się okruchy z obydwu stron. Romantyzm i klasycyzm dzielą świat wartości tak, że każde z tych stanowisk ocala niektóre ważne aspekty sztuki i etyki. […] Znajdujemy się na obszarze między romantyzmem a klasycyzmem, nie czeka na nas gotowy światopogląd ani romantyczny, ani klasyczny.

Chodzi tu o dziedzictwo romantyzmu i klasycyzmu rozpatrywane potencjalnie, abstrakcyjnie, wybór nie dotyczy aktualnych spadkobierców tych postaw. Współczesny neoklasycyzm, tak jak go propaguje Jarosław Marek Rymkiewicz, cechuje przede wszystkim zachowawczość, stylizacja, która nie jest poddana wyraźnemu rygorowi światopoglądowemu, pełni funkcje czysto estetyczne, w czym sprzeniewierza się posłannictwu klasycyzmu, bardziej je kompromituje, niż kontynuuje.

 

Julian Kornhauser, Adam Zagajewski, Świat nieprzedstawiony

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X