fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Archetyp – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Czy kiedykolwiek przyszło Wam do głowy, że archetyp jest czymś, co w znacznym stopniu oddziałuje na różne płaszczyzny naszego życia? Pod wpływem archetypu zachowujemy się w określony sposób czy mamy taki, a nie inny pogląd na jakieś sprawy. Czym jest archetyp? Skąd pochodzi to słowo? Jakie są synonimy tego wyrazu? Informacje znajdziecie w tekście poniżej.

Archetyp co to jest przykłady synonim wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Co to jest archetyp? Znaczenie wyrazu

1 Pojęcie archetypu ma swoje początki w filozoficznych wywodach Filona z Aleksandrii. Termin ten został jednak rozwinięty dopiero w psychoanalitycznej teorii szwajcarskiego naukowca – Carla Gustava Junga. Według niego archetyp oznacza wspólny dla wszystkich ludzi, w pewien sposób dziedziczny wzór reagowania i postrzegania świata. Archetyp jest tak głęboko utrwalony w podświadomości członków danej grupy ludzi jako pewnego rodzaju wzorzec, że jest ciągle nieświadomie powtarzanym przez kolejne pokolenia ludzi schematem zachowania, światopoglądu albo jakiegoś procesu.

2 W literaturze archetypem określa się pierwowzór jakiejś postaci, zdarzenia, motywu, obiektu lub zjawiska. W świadomości takie wyobrażenie, które stanowi archetyp, znajdziemy na przykład w Biblii oraz mitologii greckiej. Archetyp pomaga wyjaśnić powielanie pewnych wątków, postaw oraz nawiązań do jakichś postaci, które można dostrzec w literaturze różnych, często odległych od siebie epok.


Archetyp – przykłady użycia

 • Penelopa, żona Odyseusza, jest archetypem wiernej żony.
 • Biblijny Hiob to archetyp człowieka, który ponosi niezasłużoną karę.
 • Mianem literackiego archetypu nazywamy postacie mitologiczne i biblijne reprezentujące uniwersalne i ponadczasowe postawy i zachowania.

Archetyp – etymologia wyrazu

Archetyp wywodzi się z języka greckiego od słowa ἀρχέτυπον [archétypon], będącego połączeniem ἀρχή [arche] – ‘początek’ oraz τῠ́πος [typos] – ‘typ’.

Archetyp – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest archetyp, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Wzór,
 • prototyp,
 • pierwowzór,
 • prawzór,
 • model.

Archetyp – wyrazy pokrewne

 • Archetypowy,
 • archetypowa,
 • archetypowe,
 • archetypowo,
 • archetypiczny,
 • archetypiczna,
 • archetypiczne,
 • archetypicznie

Archetyp – połączenia wyrazowe

 • Odwieczne archetypy,
 • archetypy i mity,
 • pojęcie archetypu,
 • teoria archetypu.

Archetyp – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. archetyp
D. archetypu
C. archetypowi
B. archetyp
N. archetypem
Ms. archetypie
W. archetypie
liczba mnoga
M. archetypy
D. archetypów
C. archetypom
B. archetypy
N. archetypami
Ms. archetypach
W. archetypy

Przykłady użycia wyrazu archetyp w literaturze

Mimesis ethosu jest świadomym odwzorowaniem budującym świadomą osobowość, mimesis mitu jest integracją tego, co nieświadome (transcendentne, numenalne), z tym, co świadome, działa totalnie i totalizująco, jest domeną całkowitej przemiany, metanoi. Możemy zatem określić wzorzec ethosu jako wzorzec ontofanii personalistycznej (rozumiejąc za Jungiem personę jako „osobowość zewnętrzną”, „archetyp zewnętrzny”, czyli osobę ukonstytuowaną przez fragmentaryczną identyfikację z obszarem wyłącznie świadomego). Wzorzec mitu, ingerując w kondycję świadomości poprzez konfrontację z transcendensem oraz inicjując społeczną i kosmiczną rekreację, byłby wzorcem ontofanii holistycznej.

Maria Zowisło, Filozofia i sport. Horyzonty dialogu

Od czasów rewolucji francuskiej jedna połowa Europy nazywa siebie lewicą, gdy tymczasem drugą oznacza się mianem prawicy. Jest niemal niemożliwością zdefiniowanie którejkolwiek z nich za pomocą jakiejś zasady teoretycznej. Nie ma w tym niczego dziwnego: ruchy polityczne nie opierają się na racjonalnych zasadach, ale na wyobrażeniach, obrazach, słowach, archetypach, które wspólnie tworzą ten czy inny polityczny kicz.

Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.