fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Oddziałuje czy oddziaływuje? Która forma jest poprawna?

W szkole na samym początku naszej nauki języka polskiego, poznajemy rymowaną regułkę „-uje się nie kreskuje”, która ma nam pomóc w zapamiętaniu poprawnego zapisu ortograficznego słów ze wspomniana końcówką. Ale tym razem nie o zapisie przez u lub ó. Poniższy tekst dotyczy poprawnej formy czasu teraźniejszego czasownika, który w bezokoliczniku ma postać oddziaływać. Która z nich jest prawidłowa? Oddziałuje czy oddziaływuje? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Oddziałuje czy oddziaływuje? Która forma jest poprawna?

Poprawna jest wyłącznie forma oddziałuje.

Oddziałuje czy oddziaływuje? Jak to zapisać? Poprawna forma

W tym przypadku odpowiedź brzmi: poprawną formą jest oddziałuje. Wariant oddziaływuje jest zatem niepoprawny.

Ale mamy jeszcze jedną poprawną formę utworzoną od bezokolicznika oddziaływać. Brzmi ona oddziaływa. Jest to jednak forma rzadsza, obecnie niespotykana zbyt często, ale jak najbardziej poprawna i właściwa.

Możemy więc mówić i pisać zarówno oddziałuje jak i oddziaływa.

Błędna forma oddziaływuje jest wynikiem połączenia tych dwóch poprawnych form. Może być również rezultatem sugerowania się tym, że jeżeli w bezokoliczniku oddziaływać występuje spółgłoska w, powinna się ona również pojawić w formie czasu teraźniejszego.

Analogiczną sytuację mamy w przypadku bezokolicznika przekonywać. Poprawne są formy przekonuje i przekonywa. Natomiast błędną formą jest przekonywuje, stanowiąca połączenie dwóch poprawnych.

Oddziałuje lub oddziaływa oznacza, że coś ma wpływ na jakąś rzecz, skutkuje czymś, wpływa, skłania do konkretnych zachowań.

Oddziałuje czy oddziaływuje? Przykłady zdań

  • Pogoda często oddziałuje na samopoczucie.
  • Na najbliższy sprawdzian z chemii musimy się nauczyć jak każda z tych substancji oddziałuje na inne.

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X