fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Egzegeza – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Rozumienie czytanego tekstu jest bardzo istotne. Czasem pomaga w tym czyjeś objaśnienie, zwłaszcza wtedy, gdy nie jesteśmy specjalistami w danej dziedzinie. Egzegeza łączy się właśnie z czymś takim. Jeżeli jesteście ciekawi, czym jest egzegeza, możecie o tym przeczytać w poniższym tekście. Znajdziecie w nim również synonimy tego słowa.

Egzegeza co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Egzegeza – etymologia wyrazu

Wyraz egzegeza pochodzi z greki. Wywodzi się od ἐξήγησις [exḗgēsis], co oznacza ‘wyjaśnienie, wyprowadzenie’.

Egzegeza – co to jest? Co to znaczy? Definicja słowa

Egzegeza to termin z dziedziny szeroko pojętej teologii i biblistyki. Egzegezą nazywa się badanie, objaśnianie oraz komentowanie tekstów. Pojęcie egzegezy dotyczy przede wszystkim interpretacji tekstów, których autorami byli święci. Dzięki egzegezie możliwe jest zrozumienie prawd, symboli, metafor, alegorii zawartych w tych tekstach. Egzegezę stanowi także wynik takiego objaśniania.


Egzegeza – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest egzegeza, co to znaczy, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • Interpretacja,
  • komentarz,
  • wyjaśnienie,
  • eksplikacja,
  • tłumaczenie.

Egzegeza – wyrazy pokrewne

  • Egzegeta,
  • egzegetyczny,
  • egzegetyczna,
  • egzegetyczne.

Księgarnia Polszczyzna.pl

Przykłady użycia wyrazu egzegeza w literaturze

Tak dużo było w telewizji, w radiu, gazetach i tygodnikach na temat Zmartwychwstania Pańskiego. O całunie turyńskim - wyjątkowo obszernie: gorąca dyskusja - ten całun czy nie ten? Były również dywagacje na temat grobu: był pusty czy nie? I co to znaczy, że Jezus ukazał się w ciele? Czy można było Go dotknąć? I tak potrafimy bez końca. I już staniemy się fachowcami. Będziemy wszystko wiedzieli o całunie i o ostatnich osiągnięciach egzegezy. Ale przecież nie o to przede wszystkim chodzi. On zmartwychwstał, abyś uwierzył, że Bóg jest miłością.

ks. Mieczysław Maliński, Zamyślenia

Stwierdziliśmy już, iż Ojcowie Kościoła wypracowali teologię, którą można nazwać „patrystyczną”. Różni się ona zarówno od teologii scholastycznej, jak i nowożytnej. Teologię Ojców Kościoła można określić jako refleksję nad zbawczym planem Bożym, czyli nad Misterium Zbawienia, oglądanym szczególnie w świetle Pisma św. Uwzględnia ona, rzecz jasna, mentalność epoki oraz nurty filozoficzne swoich czasów. Zależnie więc od kręgu kultury, w której powstawała, będzie zabarwiona u jednych judaizmem, u innych hellenizmem, u innych jeszcze tradycjami wschodnimi, szczególnie gnostycyzmem (w pierwszych dwu wiekach). Najbardziej imponujące w teologii Ojców Kościoła jest to, że stworzyli oni – w biblijnej egzegezie, spekulatywnym rozumowaniu i mistycznej kontemplacji – syntezę, która dotąd nie została jeszcze w pełni odkryta. I tu leży przyczyna, dla której Ojcowie Kościoła zawsze są atrakcyjni.

Daniel Olszewski, Dzieje chrześcijaństwa w zarysie

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.