fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Exodus – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Termin exodus to być może dla większości obco brzmiące słowo. Ale są i tacy, dla których jego znaczenie jest oczywiste. Bez względu na to, do której grupy się zaliczacie, przeczytajcie niniejszy artykuł dotyczący exodusu. A nuż dowiecie się czegoś nowego lub coś Was zaciekawi na tyle, że będziecie chcieli jeszcze bardziej zgłębić ten temat.

Exodus co to jest przykłady synonim wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Co to jest exodus? Znaczenie wyrazu

Słowo exodus to zlatynizowana forma greckiego ἔξοδος [exodos] oznaczającego ‘wyjście’.

Exodus to inna, zaczerpnięta właśnie z łaciny, nazwa używana na określenie drugiej księgi Starego Testamentu, to znaczy Księgi Wyjścia. W Torze, czyli Pięcioksięgu, występuje pod nazwą Szemot (hebr. שמות) – ‘imiona’. To hebrajskie określenie stosowane przez wyznawców judaizmu nawiązuje do pierwszych słów Księgi Wyjścia:

Oto imiona synów Izraela, którzy razem z Jakubem przybyli do Egiptu.

Księga Wyjścia rozdział 1, werset 1 (Wj 1, 1)

Księga Exodus opowiada o życiu Mojżesza, jednego z największych żydowskich proroków oraz o wyjściu Izraelitów z Egiptu i początku ich wędrówki do Ziemi Obiecanej.

Znajdziemy tam opis wielu znanych biblijnych wydarzeń. W tej właśnie księdze przeczytamy o tym, jak Bóg pod postacią gorejącego krzewu objawił się Mojżeszowi i powołał go, aby wyprowadził Naród Wybrany z niewoli egipskiej.


Exodus relacjonuje nam także przebieg dziesięciu plag egipskich (1 plaga – krew w wodach Nilu, 2 plaga – żaby, 3 plaga – komary, 4 plaga – muchy, 5 plaga – pomór bydła, 6 plaga – wrzody, 7 plaga – grad, 8 plaga – szarańcza, 9 plaga – ciemności, 10 plaga – śmierć wszystkiego, co pierworodne w Egipcie).

W dalszych częściach Exodus opowiada o cudownym przejściu narodu żydowskiego przez Morze Czerwone, którego wody się rozstąpiły, dzięki czemu Izraelici mogli przejść po suchym dnie morskim. Kolejne wydarzenia opisane w tej księdze to zesłanie przez Boga manny z nieba, która miała zaspokajać głód Izraelitów podczas ich wędrówki przez pustynię. Z tej księgi znamy również historię opisującą nadanie dekalogu, a więc dziesięciu przykazań oraz fragment opisujący odstępstwo Narodu Wybranego, czyli kult złotego cielca.

Od wydarzeń opisanych w tej biblijnej księdze exodusem określa się również masowe wyjście dużej liczby ludności, wyjazd skądś czy też masową emigrację.

Exodus – przykłady użycia

  • Po zajęciu Górskiego Karabachu przez Azerbejdżan rozpoczął się exodus Ormian.
  • Na lekcji religii czytaliśmy dzisiaj Exodus, czyli Księgę Wyjścia.

Exodus – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest exodus, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

  • Emigracja,
  • wychodźstwo,
  • uchodźstwo,
  • diaspora,
  • ucieczka,
  • ekspatriacja.

Exodus – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. exodus
D. exodusu
C. exodusowi
B. exodus
N. exodusem
Ms. exodusie
W. exodusie
Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu exodus z literatury i internetu

Nie mogąc go pod tym względem uspokoić, spuściłam tylko oczy, utkwiwszy je w dwóch wielkich nogach spoczywających na dywanie i westchnęłam, pragnąc być stąd jak najdalej.
— Spodziewam się, że to było westchnienie z głębi serca i że żałujesz, iż martwiłaś twą najlepszą dobrodziejkę. „Dobrodziejkę! Dobrodziejkę! — pomyślałam. — Oni wszyscy nazywają panią Reed moją dobrodziejką. Jeżeli tak, to «dobrodziejka» jest czymś bardzo nieprzyjemnym”.
— Czy odmawiasz pacierz rano i wieczór? — dopytywał dalej.
— Tak, panie.
— Czytujesz Biblię?
— Czasami.
— Z przyjemnością? Czy bardzo ją lubisz?
— Lubię Objawienia i księgę o Danielu, i Genesis, i o Samuelu, i kawałek księgi Exodus, i niektóre części Księgi Królów, i o Hiobie, i o Jonaszu.

Charlotte Brontë, Dziwne losy Jane Eyre

Azerbejdżan zapewnił, że zagwarantuje prawa ormiańskiej ludności Górskiego Karabachu i nie ma zamiaru jej krzywdzić – dodał Reuters. Exodus mieszkańców enklawy oznaczałby kolejny zwrot w jej burzliwej historii, jak również zmianę skomplikowanej równowagi sił na Kaukazie Południowym – zauważyła agencja.

Nicole Makarewicz, Górski Karabach. Doradca prezydenta zapowiada exodus 120 tys. Ormian, RMF24

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.