fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Hulać czy chulać? Jak to zapisać? Poprawna forma

Pisownia przez ch i h potrafi sprawić problemy. W wymowie brzmią niemal identycznie. Są jednak osoby, które potrafią każdy z tych dwóch dźwięków wymawiać inaczej. Zasadniczym pytaniem, na które odpowiada poniższy tekst jest to jak prawidłowo zapisać słowo, które w języku polskim ma bardzo szerokie zanczenie? Odpowiedź poniżej.

Hulać czy chulać? Która forma jest poprawna?

Poprawna jest tylko forma hulać.

Hulać czy chulać? Jak to zapisać? Poprawna forma

Odpowiedź na pytanie hulać czy chulać jest jednoznaczna. Jedyna poprawną formą zappsu jest wariant z użyciem h, a więc hulać.

Prawidłowej pisowni nie da się jednak uzasadnić żadną regułą ortograficzną, w związku z tym trzeba ją zapamiętać.

Etymologia czasownika hulać przedstawia się następująco. Otóż hulać pochodzi z języka prasłowiańskiego. Wywodzi się od *guľati, co oznacza 'igrać, tańczyć, śpiewać, bawić się, weselić się, szaleć'.

Teraz kilka słów o znaczeniu czasownika hulać.

Hulać to spędzać czas na zabawach, przyjęciach, zebraniach towarzyskich i innych czynnościach rozrywkowych, na których spożywa się alkohol.

Gdy mówimy o pogodzie, hulać odnosimy do wiatru wiejącego z dużą siłą i we wszystkich kierunkach.

W znaczeniu potocznym hulać to inaczej zakłócać spokój.

Hulać czy chulać? Przykład z literatury

«Tańczyć! — zawołał Robak — gdy wychylę flaszę,

To i ja, choć ksiądz, habit czasami podkaszę

I potańczę mazurka!

Ale wiesz, Majorze,

My tu pijem, a jegry tam zmarzną na dworze?

Hulać to hulać! Sędzio, daj beczkę siwuchy:

Major pozwoli, niechaj piją jegry zuchy!»

«Prosiłbym — rzecze Major — lecz w tym nie ma musu».

«Daj Sędzio — szepnął Robak — beczkę spirytusu».

I tak, kiedy we dworze sztab wesoły łyka,

Za domem zaczęła się w wojsku pijatyka.

Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.