fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Dorzucić czy dożucić? Która forma jest poprawna?

Mylenie w pisowni rz i ż należy do jednych z najczęściej popełnianych błędów ortograficznych. W wymowie brzmią identycznie, więc dla niektórych jest to kłopotliwe. Jak prawidłowo zapisać to słowo, żeby nie popełnić błędu ortograficznego? Dorzucić czy dożucić? Która z nich jest poprawna? O tym możecie przeczytać w poniższym tekście.

Dorzucić czy dożucić? Która forma jest poprawna?

Poprawna jest tylko forma dorzucić.

Dorzucić czy dożucić? Jak to zapisać? Poprawna forma

Wybór między ż a rz to jeden z ortograficznych problemów dotyczących poprawnego zapisu słów. Dorzucić czy dożucić? Który zapis jest prawidłowy?

Dorzucić zapisujemy wyłącznie przez rz. to jedyna poprawna forma zapisu.

Czasownik dorzucić powstał przez połączenie przedrostka do- z czasownikiem rzucić.

Nie istnieje żadna reguła, która uzasadniała by pisownię przez rz. Jest ona bowiem uwarunkowana historycznie. Dorzucić pochodzi od bezokolicznika rzucić, a ten z kolei pochodzi od prasłowiańskiego *ŕutiti, które oznaczało 'miotać, ciskać, rzucać’, ale też ‘burzyć, rozwalać'. Z tego względu poprawną formę trzeba zapamiętać.

Czasownika dorzucić używamy w kilku znaczeniach. Dosłownie oznacza rzucić przedmiot tak, żeby doleciał do określonego, oddalonego miejsca. Również w dosłownym znaczeniu to rzucając umieścić jakieś przedmioty jako dodatkowe w miejscu, w którym już znajdują się inne przedmioty. Potocznie określamy tak  mówienie czegoś, co stanowi dodatek do wcześniejszej wypowiedzi własnej lub innej osoby.

Dorzucić czy dożucić? Przykłady zdań

  • Zapytaj się swoich braci czy chcą się dorzucić do naszego prezentu dla twoich rodziców, czy kupią coś sami.
  • Czy planujesz coś jeszcze dorzucić do naszych bagaży?
  • Czy ktoś chciałby coś dorzucić do tematu naszej lekcji?

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.