fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Impresja – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Choć słowo impresja może nie być dla wszystkich znane, to każdy nie raz mógł doświadczyć impresji. Od tego wyrazu pochodzi także określenie pewnego nurtu w malarstwie. Czym konkretnie jest impresja? Jakie synonimy ma to słowo? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym tekście.

Impresja. Co to jest, co znaczy? Czym są? Znaczenie, synonimy, słownik Polszczyzna.pl

Impresja – etymologia słowa

Impresja to łacińskie słowo wywodzące się od impressiō, co oznacza 'odciśnięcie, odbicie, wrażenie'. Od słowa impresja pochodzi pojęcie impresjonizm, czyli nazwa nurtu w malarstwie, którego celem było uchwycenie przemijających chwil.

Impresja – czyli co? Co to jest? Definicja słowa

1 Impresją określamy myśl lub ulotne wrażenie. Impresję mogą wywołać różne czynniki oddziałujące na nasze zmysły, dotyk, słuch, wzrok. Oznacza to, że powstaje ona pod wpływem tego, co widzimy, słyszymy, czujemy. Impresja jest odczuciem subiektywnym.

2Gdy mówimy o impresji w kontekście artystycznym, oznacza ona jakiś utwór, który jest oparty na subiektywnych myślach lub odczuciach jego odbiorcy. Może to być nastrojowy utwór muzyczny, opis literacki albo obraz. Sposób przedstawienia tego dzieła ma wywołać określone emocje, jak np. wzruszenie, ekscytację, podziw czy nostalgię.


Impresja – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest impresja, co to znaczy, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Wrażenie,
 • odczucie,
 • doznanie,
 • uczucie,
 • autopsja,
 • empiria,
 • obserwacja,
 • przeżycie.

Impresja – wyrazy pokrewne

 • Impresyjny,
 • impresyjna,
 • impresyjnie,
 • impresyjność.

Sklep Nadwyraz.com

Przykłady użycia wyrazu impresja w literaturze

Wypowiedź reklamowa, mimo iż jako składnik tekstu reklamowego konstruowana jest w każdym kolejnym akcie komunikacji reklamowej od nowa, charakteryzuje się dość ustabilizowaną, a wręcz skonwencjonalizowaną strukturą. Najogólniej można w niej wyodrębnić dwa gatunki: elokwencję i dewizę. Dewiza to krótka, zwykle jednozdaniowa lub niezdaniowa forma wypowiedzi, przybierająca kształt hasła, którym może być nazwa produktu, quasi-sentencja czy slogan. Elokwencję najprościej określić można jako tę część wypowiedzi reklamowej, która pozostaje po odjęciu hasła. Może ona przybierać kształt opowiedzianej historii bądź impresji. W zależności od rodzaju przekazu może być realizowana za pośrednictwem słowa pisanego i nieruchomego obrazu (w reklamie wizualnej), słowa mówionego, śpiewanego i niewerbalnych form dźwiękowych (w reklamie audialnej) lub słowa mówionego, pisanego, dźwięku i ruchomego obrazu (w reklamie audiowizualnej).

Ewa Szczęsna, Poetyka reklamy

W Paryżu wystawiali swe płótna Claude Monet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Edgar Degas, Paul Cézanne, August Renoir i inni. Nieżyczliwa krytyka nazwała ich ironicznie impresjonistami od obrazu Moneta zatytułowanego „Impresja – wschodzące słońce”. Nazwa ta przyjęła się powszechnie i bardzo prędko straciła pierwotny odcień niechętny i żartobliwy.

Janusz Pajewski, Historia powszechna 1871-1918

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.