fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Inkluzywny – co to znaczy? Definicja, przykłady użycia

Wszystkie elementy naszej codzienności można podzielić na takie, które dotyczą każdego, oraz na takie, które odnoszą się tylko do wybranych. Przymiotnik inkluzywny dotyczy jednej z tych grup. Co to znaczy, że coś jest inkluzywne? Odpowiedź znajdziecie w poniższym tekście.

Inkluzywny jaki co to jest co znaczy synonimy przykłady wyjaśnienie znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Inkluzywny – czyli jaki? Co to znaczy? Definicja słowa

Przymiotnik inkluzywny to inaczej taki, który łączy lub obejmuje jakąś całość. Coś, co jest inkluzywne, jest zatem przeznaczone dla wszystkich, nie obowiązują żadne kryteria określające dostęp do tego czegoś, ponieważ jest on powszechny. Inkluzywny stanowi przeciwieństwo czegoś ekskluzywnego, czyli przeznaczonego dla wybranej, ograniczonej grupy.


Inkluzywny – połączenia pokrewne

  • Grupa inkluzywna,
  • mowa inkluzywna.

Przykłady użycia wyrazu inkluzywny w literaturze

Pełna informacja o wszystkich produktach reakcji jest przedmiotem eksperymentów ekskluzywnych, znacznie trudniejszych i bardziej kłopotliwych niż eksperymenty inkluzywne, w których przedmiotem badania są charakterystyki niektórych (często tylko jednego) produktów reakcji.


Charakterystyki określonego produktu reakcji to jego tożsamość (masa, ładunek, spin, parzystość), kierunek emisji, wartość pędu, bądź energii.

Ewa Skrzypczak, Zygmunt Szafliński, Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych: wykłady

Emancypacja bez liberalizacji prowadzi do różnych wariantów dyktatury populistycznej typu latynoskiego, ale także systemy komunistyczne są tutaj dobrym przykładem: Kuba Fidela Castro, Korea Północna, różne warianty marksistowskiego socjalizmu afrykańskiego czy do niedawna Związek Radziecki oraz jego satelici.


Jedynie równoległa liberalizacja i emancypacja prowadzi do powstania systemu, który Dahl określił mianem „poliarchia inkluzywna”, a który na użytek niniejszej analizy można nazwać względnie pełną demokracją.

Edmund Wnuk-Lipiński, Demokratyczna rekonstrukcja: z socjologii radykalnej zmiany społecznej

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.