fbpx
Internetowa poradnia językowa Polszczyzna.pl. 10+ redaktorów, 20 000+ haseł, 1 000 000+ czytelników każdego miesiąca.
Polszczyzna Logo
sprawdź...

Kompromis – co to jest? Definicja, synonimy, przykłady użycia

Sztuka negocjacji nie należy do najłatwiejszych. By osiągnąć jakieś porozumienie, potrzeba zaangażowania każdej ze stron konfliktu, a aby doszło do zażegnania sporu, można wspomóc się kompromisem. Czym jest kompromis? Jakie są synonimy tego słowa? Odpowiedzi znajdziecie w poniższym tekście.

Kompromis co to jest przykłady wyjaśnienie odmiana znaczenie słownik Polszczyzna.pl

Co to jest kompromis? Znaczenie wyrazu

Kompromisem określamy sposób zakończenia dyskusji lub sporu, w którym obie jego strony decydują się na rezygnację z pewnej części swoich żądań, aby dzięki wzajemnym ustępstwom zawrzeć porozumienie. W związku z tym w kompromisie zawsze musi być miejsce na rezygnację z czegoś, aby zakończyć konflikt albo go nie wywoływać.

Odstępstwo od zasad, założeń lub poglądów w imię ważnych celów lub dla praktycznych korzyści to zasada przewodnia osiągania kompromisu. Ważna jest próba wypracowania wspólnego stanowiska możliwego do przyjęcia dla stron negocjujących. Porozumienie osiągnięte dzięki kompromisowi oznacza więc, że nikt nie wygrał, ale też nikt nie przegrał.

Chociaż sam kompromis wydaje się dobrym sposobem na zakończenie sporu, nie zawsze udaje się go osiągnąć, ponieważ nie każdy chce rezygnować ze swoich racji. Z tego względu kompromis nie zawsze jest uznawany za idealne rozwiązanie.


Kompromis – przykłady użycia

 • Lekarzom udało się opracować predyktor odpowiedzi immunologicznej u pacjentów chorych na czerniaka.
 • Ankieta przeprowadzona wśród uczniów ma na celu zbadanie predyktorów jakości edukacji.

Kompromis – synonimy i wyrazy bliskoznaczne

Pomocne w zapamiętaniu tego, co to jest kompromis, co to znaczy, będą na pewno synonimy i wyrazy bliskoznaczne.

 • Ustępstwo,
 • odstępstwo,
 • wyjątek,
 • koncesja,
 • złoty środek,
 • porozumienie,
 • ugoda,
 • pojednanie,
 • konsensus,
 • zbliżenie,
 • zgodne stanowisko.

Kompromis – etymologia wyrazu

Słowo kompromis jest zapożyczeniem od łacińskiego compromissum.

Kompromis – wyrazy pokrewne

 • Kompromisarski, kompromisarz, kompromisowiec, kompromisowość, kompromisowo, kompromisowy.

Kompromis – połączenia wyrazowe

 • Artystyczny, demokratyczny, historyczny, konstytucyjny, polityczny kompromis,
 • dobry, najlepszy, moralny, zdrowy, mądry, racjonalny, rozsądny, sensowny, swoisty, chwilowy, dopuszczalny, najszerszy, drobny, mały, szybki, możliwy, pewny, ostateczny, niezbędny, trudny, wymuszony, wzajemny kompromis
 • iść, pójść na kompromis,
 • chcieć, poszukiwać, szukać kompromisu,
 • coś wymaga kompromisu,
 • zaproponować, osiągnąć, przyjąć, uzyskać, zaakceptować, zawrzeć, znaleźć, tworzyć, wynegocjować, wypracować, umożliwić, uznawać, odrzucać kompromis,
 • coś stanowi kompromis,
 • budowanie kompromisów.

Kompromis – odmiana wyrazu

liczba pojedyncza
M. kompromis
D. kompromisu
C. kompromisowi
B. kompromis
N. kompromisem
Ms. kompromisie
W. kompromisie
liczba mnoga
M. kompromisy
D. kompromisów
C. kompromisom
B. kompromisy
N. kompromisami
Ms. kompromisach
W. kompromisy

Przykłady użycia wyrazu kompromis w literaturze i prasie

To prawda, miłość zawsze coś nas kosztuje. Miłość to utrata złudzeń, kompromisy na rzecz tej drugiej osoby, wyrzeczenie się części siebie, podporządkowanie, tęsknota, ból. Miłość to wylane łzy: te ze szczęścia i te, kiedy nie jest tak, jak byśmy chcieli.

Gabriela Gargaś, Namaluj mi słońce

Plenipotentowi lica i oczy krwią zabiegły. Sadzawki były to jego ulubienice. Sam je wymyślił, zarybił i osiągnął z nich dla majątku znaczny dochód. Ryby w ciągu całego roku szły na sprzedaż i do kuchni zakładu leczniczego, czyniąc już dużą pozycję, a na przyszłość cała sprawa, prowadzona umiejętnie, miała stanąć jeszcze lepiej. Prócz tego lód, szlam itd.

Toteż wielkorządca i teraz nic nie rzekł, tylko błysnął oczami, a później przeszedł na inny temat w sposób zabójczo grzeczny.

Taki wstęp nie zwiastował zgody ani jakiegokolwiek kompromisu. Trzeba było wywierać nacisk. Do pani dziedziczki w kwestii tak czysto folwarcznej droga prowadziła jedynie via plenipotent. Panny załamywały białe dłonie, ale nic poradzić nie mogły.

Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni

Napisane przez

Absolwent politologii. Język polski to jego pasja. Kwestie związane z polszczyzną interesują go od czasów liceum. W wolnych chwilach lubi słuchać dobrej muzyki.

X