Nadczo, nad czczo czy na czczo – jak poprawnie zapisać to wyrażenie?

Nadczo, nad czczo czy na czczo – jak poprawnie zapisać to wyrażenie? - Polszczyzna.pl

To kłopotliwe wyrażenie można zapisać tylko w jeden sposób: na czczo.

Tajemnicze czczo to przysłówek utworzony od przymiotnika czczy oznaczającego ‘pusty, głodny’. Na czczo to więc synonim wyrażenia na pusty żołądek.

Napisane przez

Absolwentka specjalizacji redaktorskiej na Wydziale Polonistyki. Studia wybrała dla literatury, skończyła – ze względu na językoznawstwo.

X